KaVo Patientsimulatorer

  • Integrering av alla tandvårdsrelevanta referenspunkter
  • Mångsidig
  • Utrustas med käksimulatorer, ansiktsmasker eller tandmodeller efter behov

KaVos dentala patientsimulator (DPS) är en grundläggande lösning för prekliniska simuleringar.

Patientsimulatorn kan integreras i protetiska arbetsstationer och utrustas med olika käksimulatorer, ansiktsmasker och tandmodeller efter behov.

 

 

KaVos patientsimulator

Verklighetstrogen – som en riktig patient.

Alla referenspunkter, nivåer och rörelser som är relevanta inom tandvård är integrerade. Dessutom ger den anatomiska formen, färgen och materialet känslan av att man behandlar verkliga patienter.

Mångsidig användning.

  • På dentala simuleringsenheter
  • På behandlingsstolar för tandvård
  • På bord för demonstrationsändamål