Zásady ochrany osobních údajů – KaVo Dental

Ochrana údajů je otázkou důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí. Proto jsou ochrana a shromažďování, zpracování a používání vašich osobních údajů v souladu se zákonem pro nás důležité. Abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně, dodržujeme při zpracování vašich osobních údajů striktně zákonná ustanovení a rádi bychom vás zde informovali o našem shromažďování a používání údajů.

I. Správcem pro zpracování údajů

ve smyslu čl. 4 č. 7 GDPR je:

1. Správce

KaVo Dental GmbH
Bismarckring 39
88400 Biberach
Německo

Tel.: +49 (0) 7351 56-0
E-Mail: privacy@kavo.com

Jednatel:
p. Oliver Krett
p. Armin Imhof 

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, kontaktujte nás.

p. Stefan Kleinermann
Kleinermann & Sohn GmbH
Max-Planck-Str. 9
52499 Baesweiler
Německo

Tel.: +49 (02401) 6054-0
E-Mail: dsb@das-datenschutz-team.de

II. Rozsah a účel zpracování údajů

1. Anonymní shromažďování údajů

Osobní údaje návštěvníků webových stránek zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění funkčnosti webových stránek a našeho obsahu a služeb.

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste nám poskytli jakékoli osobní údaje. Z technických důvodů, včetně z důvodů zajištění bezpečné a stabilní přítomnosti na internetu, ukládáme pouze takzvané „soubory protokolu serveru“, přístupové údaje bez osobních údajů, jako je použitý internetový prohlížeč, vaše IP adresa (anonymizovaná), datum a čas vašeho přístupu nebo název požadovaného souboru nebo navštívené webové stránky.

Tyto údaje jsou ukládány do „souborů protokolu serveru“ za účelem zajištění funkčnosti webových stránek a z bezpečnostních důvodů, zejména za účelem prevence a rozpoznání útoků na naše webové stránky nebo pokusů o podvod. Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k naplnění účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů za účelem zpřístupnění webových stránek se tak děje po ukončení příslušné relace.

Tyto anonymní údaje jsou uchovávány odděleně od případných osobních údajů, které jste poskytli, a proto z nich nelze vyvozovat žádné závěry o konkrétní osobě. Jsou vyhodnocovány pro statistické účely v zájmu optimalizace našich webových stránek a našich nabídek. Právním základem pro dočasné ukládání údajů a „souborů protokolu serveru“ je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

2. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Pokud si přejete prostřednictvím našich webových stránek využít služby, získat podporu, předat poptávku na údržbu nebo objednávku údržby od naší společnosti nebo pokud máte dotazy k produktům nebo cenám, je nutné zpracovat vaše osobní údaje. Pokud pro zpracování osobních údajů neexistuje právní základ, žádáme o souhlas subjektu údajů. Ten bude poté patrný na příslušných místech. Může to být nezbytné, pokud se zaregistrujete na našich webových stránkách, požádáte o zasílání našeho newsletteru nebo vyplníte náš kontaktní formulář.

Právním základem pro zpracování, kdy získáváme váš souhlas pro účely zpracování, je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy nebo přípravy na uzavření smlouvy (např. pro poskytování našich služeb nebo v případě požadavků/objednávek služeb, dotazů na naše produkty a služby), zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Osobní údaje, které nám sdělíte, jako je jméno, název společnosti/ordinace, adresa, oblast působení, e-mail a telefonní číslo, uchováváme a používáme za účelem poskytování našich služeb a pro individuální komunikaci s vámi v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a spolkovým zákonem o ochraně osobních údajů (BDSG).

Právním základem pro zpracování údajů předaných v e-mailu nebo prostřednictvím některého z našich kontaktních formulářů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je cílem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

Předávání údajů

Pokud k poskytování služeb využíváme externí poskytovatele služeb, mají přístup k údajům rovněž výhradně za účelem poskytování těchto služeb. V případě dotazů na ceny nebo nákup či jiných procedurálních dotazů týkajících se prodeje a/nebo služeb předáváme potřebné údaje určenému specializovanému maloobchodnímu partnerovi, který váš dotaz vyřídí. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

V případě potřeby můžeme váš požadavek předat naší mateřské/sesterské společnosti pro případ, že by měla vhodnou nabídku, která by odpovídala vašemu požadavku.

Údaje nebudou sdíleny s dalšími třetími stranami. Zavedli jsme technická a organizační opatření, abychom zajistili dodržování předpisů o ochraně osobních údajů, a totéž vyžadujeme od našich externích poskytovatelů služeb.

3. Webhosting

Webhosting zajišťuje námi pověřený poskytovatel webhostingu. V závislosti na platformě je server umístěn v Německu nebo v Evropě. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (poskytování naší online nabídky). S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů podle čl. 28 GDPR.

4. Registrace na extranetu „MyKaVo“ a/nebo na portálu pro prodejce „KaVo“

Máte možnost se zaregistrovat na extranetu „MyKaVo“ a/nebo na portálu prodejce „KaVo Portal“ poskytnutím osobních údajů. Kliknutím na příslušné položky nabídky se dostanete na samostatné webové stránky, které hostujeme my nebo náš poskytovatel služeb. Údaje zadávané v průběhu této registrace jsou viditelné ve vstupní masce příslušného registračního formuláře.

Při registraci ukládáme vaši IP adresu, datum a čas registrace. Slouží nám to jako ochrana pro případ, že by třetí osoba bez vašeho vědomí zneužila vaši e-mailovou adresu a naši službu. Žádné další údaje neshromažďujeme. Vaše údaje nebudou předávány třetím stranám, pokud k tomu neexistuje zákonná povinnost nebo pokud není nutné jejich předání v rámci trestního stíhání.

Osobní údaje poskytnuté při registraci máte možnost kdykoli změnit nebo nás požádat o jejich úplné vymazání s výhradou lhůt pro uchovávání údajů stanovených právními předpisy a/nebo daňovým řádem.

Pro přístup k určitému obsahu a službám na našich webových stránkách se musíte zaregistrovat. Pokud uživatel poskytl svůj souhlas, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud registrace slouží k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je uživatel, nebo k provedení předsmluvních opatření, tvoří další právní základ pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k naplnění účelu, pro který byly shromážděny. 

K vytváření účtů a správě uživatelských účtů a přihlašovacích údajů využíváme služeb pečlivě vybraných poskytovatelů služeb. S poskytovateli jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů v souladu s čl. 28 GDPR.

 

Předávání údajů

Pokud k poskytování služeb využíváme externí poskytovatele služeb, mají přístup k údajům rovněž výhradně za účelem poskytování těchto služeb. Tito poskytovatelé služeb jsou pečlivě vybíráni a v případě, že to vyžaduje zákon, jsou smluvně vázáni v souladu s čl. 28 GDPR. V případě dotazů na ceny nebo nákup či jiných procedurálních dotazů týkajících se prodeje a/nebo služeb předáváme potřebné údaje určenému specializovanému maloobchodnímu partnerovi, který váš dotaz vyřídí. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

V případě potřeby můžeme váš požadavek předat naší mateřské/sesterské společnosti pro případ, že by měla vhodnou nabídku, která by odpovídala vašemu požadavku.

Když si objednáte originální tovární opravu KaVo Box, předáme vaše údaje (jméno, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu) našemu smluvnímu poskytovateli služeb, aby s vámi mohl vyřídit svoz a doručení. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

K zasílání tzv. transakčních e-mailů, které jsou zasílány v rámci vaší objednávky nebo registrace, využíváme poskytovatele služeb SendGrid. Transakční e-maily jsou automatické e-maily, které jsou odesílány po určitých krocích zákazníka nebo kontaktu (např. potvrzení objednávky nebo změny stavu objednávky). Službu SendGrid poskytuje společnost Twilio Inc. (101 Spear Street, 5th Floor, San Francisco, California, 94105, United States of America) se sídlem v USA. S poskytovatelem služeb jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek v souladu s čl. 28 GDPR. Právním základem pro zasílání transakčních e-mailů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 

Odpovídající úroveň ochrany údajů při předávání údajů do USA zaručuje Rámec pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA. K zásadám ochrany osobních údajů poskytovatele máte přístup a můžete si je prohlédnout na adrese https://www.twilio.com/en-us/legal/privacy

Údaje nebudou sdíleny s dalšími třetími stranami. Přijímáme technická a organizační opatření k zajištění souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a ke stejnému postupu zavazujeme i naše externí poskytovatele služeb.

5. Registrace k odběru newsletteru

Jakmile se výslovně zaregistrujete k odběru newsletteru, budete pravidelně e-mailem dostávat zajímavé nabídky o produktech, službách a akcích společnosti KaVo Dental GmbH a/nebo mateřské společnosti a/nebo sesterských společností. Vaše e-mailová adresa nebude předána jiným společnostem. Každý e-mail obsahuje informace o tom, jak se můžete z odběru e-mailů s účinností do budoucna odhlásit.

Pro registraci k odběru newsletteru potřebujeme vaše jméno a příjmení a vaši e-mailovou adresu.

Při registraci k odběru newsletteru ukládáme vaši IP adresu, datum a čas registrace. To nám slouží jako ochrana pro případ, že by třetí osoba bez vašeho vědomí zneužila vaši e-mailovou adresu a přihlásila se k odběru našeho newsletteru. Žádné další údaje neshromažďujeme. Takto shromážděné údaje slouží výhradně k odběru našeho newsletteru. Tyto údaje nebudou předávány třetím stranám. Odběr tohoto newsletteru můžete kdykoli zrušit. Podrobnosti o tom, jak to udělat, naleznete v potvrzovacím e-mailu a v každém jednotlivém newsletteru. Váš souhlas se zpracováním údajů získáváme v rámci procesu registrace a odkazujeme vás na tyto zásady ochrany osobních údajů.

 Pokud uživatel udělil svůj souhlas, je právním základem pro zpracování údajů v případě, že se uživatel zaregistroval k odběru newsletteru, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro zasílání newsletteru v důsledku prodeje zboží nebo služeb je § 7 odst. 3 zákona proti nekalé soutěži (UWG). Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k naplnění účelu, pro který byly shromážděny. Pokud není možné údaje vymazat z důvodu povinnosti uchovávání/evidence, budou údaje omezeny (zablokovány). Vaše e-mailová adresa bude tedy uchovávána po dobu, kdy bude aktivní vaše přihlášení k odběru newsletteru.

K zasílání newsletteru používáme služby "HubSpot" a "Microsoft Dynamics". Naše newslettery obsahují takzvaný „web-beacon“, soubor o velikosti pixelu, který se načte při otevření newsletteru. Tato funkce nám umožňuje analyzovat, zda a kdy byl newsletter otevřen a na které odkazy bylo kliknuto. Tato analýza nám pomáhá zlepšovat náš obsah. Další informace o "HubSpot" a "Microsoft Dynamics" naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů v části "8. Používání nástrojů a zásuvných modulů na našich webových stránkách" v části "HubSpot (newsletter a formuláře)" a "Microsoft Dynamics (newsletter a formuláře)".

6. Průzkumy spokojenosti zákazníků

V nepravidelných intervalech provádíme průzkumy spokojenosti stávajících zákazníků za účelem zlepšování našich služeb, zajištění kvality a vylepšování produktů. Účast v průzkumu je dobrovolná.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG), a to na základě zvážení zájmů subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) ve spojení s § 7 odst. 3 zákona proti nekalé soutěži (UWG). Zákon proti nekalé soutěži nám to umožňuje, pokud jsme od vás obdrželi vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb a vy jste proti jejímu použití nevznesli námitku.

Otázky a odpovědi z průzkumu ukládáme. Výsledky anonymního průzkumu vyhodnocuje a interně zpracovává marketingové oddělení. Navíc výsledky vyhodnocují a analyzují výhradně zaměstnanci společnosti KaVo Dental GmbH.

Vaše odpovědi jsou zcela anonymizovány a vymazány, jakmile dokončíme vyhodnocení a neexistují již důvody, které by odůvodňovaly delší uchovávání (například pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo vznést námitku, pokud pro to existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo pokud námitka směřuje proti přímé reklamě (čl. 21 GDPR). Můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů z průzkumu mezi zákazníky nebo proti přijímání přímé reklamy. Pokud vznesete námitku proti přímé reklamě, nebudeme vám již zasílat žádná reklamní sdělení. To nemá vliv na automatické aktualizace o objednávkách a odesílaném zboží.

Jakýkoli udělený souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu před jeho odvoláním. Pokud si přejete uplatnit své právo vznést námitku, stačí zaslat e-mail na adresu privacy@kavo.com.

7. Soubory cookie

Při návštěvě našich webových stránek se používají „soubory cookie“. Soubory cookie jsou malé soubory, které se při návštěvě webové stránky ukládají do vašeho koncového zařízení. Ukazují například, zda se vaše zařízení již dříve připojilo k našim webovým stránkám, odrážejí váš preferovaný jazyk nebo jiná nastavení, nabízejí vám určité funkce nebo identifikují vaše zájmy na základě vašeho předchozího používání.

Soubory cookie mohou také obsahovat osobní údaje. To, zda a které soubory cookie se při návštěvě našich webových stránek používají, závisí na tom, které oblasti a funkce našich webových stránek používáte a zda v nastavení souborů cookie (banner s upozorněním na soubory cookie) souhlasíte s používáním souborů cookie, které nejsou technicky nezbytné.

Použití souborů cookie závisí také na nastavení webového prohlížeče, který používáte (např. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox). Většina webových prohlížečů je přednastavena tak, aby automaticky přijímala určité typy souborů cookie; toto nastavení však můžete obvykle změnit. Stávající soubory cookie můžete kdykoli odstranit.

Souhlas se soubory cookie, jejich odmítnutí nebo vymazání je vázáno na použité zařízení a také na použitý webový prohlížeč. Pokud používáte více zařízení nebo webových prohlížečů, můžete se v každém případě rozhodnout jinak nebo nastavení měnit. Pokud se rozhodnete proti používání souborů cookie nebo je vymažete, je možné, že vám nebudou všechny nebo jednotlivé funkce našich webových stránek dostupné nebo budou dostupné pouze v omezeném rozsahu. Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí technicky nezbytných cookies / session cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (oprávněný zájem na zajištění funkčnosti a bezpečnosti našich webových stránek). Pokud jste k tomu poskytli svůj souhlas, je právním základem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookie pro účely analýzy nebo tzv. souborů cookie třetích stran čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Informace o používaných souborech cookie naleznete v našich zásadách používání souborů cookie:

https://www.kavo.com/cs-cz/cookie-policy

8. Používání nástrojů a zásuvných modulů na našich webových stránkách

Používáme technologii souhlasu s ukládáním souborů cookie „OneTrust“, kterou poskytuje společnost OneTrust Technology Ltd., 82 St John St, Farringdon, London EC1M 4JN, Velká Británie, abychom mohli v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů doložit souhlas s ukládáním souborů cookie, k němuž je vyžadován souhlas návštěvníků našich webových stránek.

Při první návštěvě našich webových stránek se do vašeho prohlížeče uloží soubory cookie, které zaznamenávají případy vámi uděleného souhlasu nebo jeho odvolání. To nám umožňuje získávat a spravovat souhlasy uživatelů webových stránek se zpracováním údajů. Příslušné skripty se spustí a vybrané soubory cookie se nastaví teprve po udělení vašeho souhlasu. Společnost OneTrust sama také používá soubory cookie, aby mohla zaznamenávat vaše volby týkající se souborů cookie a nemusela na každé podstránce našeho webu zobrazovat další banner se soubory cookie. Zpracování je nezbytné ke splnění právní povinnosti (čl. 7 odst. 1 GDPR), která se na nás vztahuje (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR). Pomocí souboru cookie je stav vašeho souhlasu uložen v prohlížeči vašeho koncového zařízení po dobu 365 dní. Vaše preference cookies tak zůstávají zachovány i pro další požadavky na stránky. S poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování údajů ve smyslu čl. 28 GDPR. Další informace o zpracování údajů prostřednictvím souborů cookie společnosti OneTrust naleznete na https://www.onetrust.com/privacy/

V bodě „7. Soubory cookie“ našich Zásad o ochraně osobních údajů se dozvíte, které soubory cookie jsou nastaveny prostřednictvím aplikace pro správu souhlasů společnosti OneTrust.

Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy „Google Analytics“ od poskytovatele Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Službu webové analýzy používáme proto, abychom mohli analyzovat a pravidelně zlepšovat přístup na naše webové stránky. Takto získané statistiky nám umožňují zlepšovat naši nabídku a činit ji pro vás zajímavější. Společnost Google zpracovává údaje o používání webových stránek na naši žádost a je smluvně zavázána přijmout opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti zpracovávaných údajů. Služba využívá takzvané „soubory cookie“, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení a umožňují nám analyzovat používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Protože však byla na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP, společnost Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo jiných signatářů Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Takto shromážděné údaje použije společnost Google k tomu, aby nám poskytla analýzu návštěvnosti našich webových stránek a aktivit při jejich používání. Tyto údaje mohou být také použity k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek a internetu. Společnost Google prohlašuje, že vaši IP adresu nebude spojovat s jinými údaji.

Právním základem pro používání služby Google Analytics je váš dobrovolný souhlas, který jste nám udělili prostřednictvím našeho banneru se soubory cookie (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele jsou k dispozici k nahlédnutí na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Na našich webových stránkách používáme online marketingový proces „Google Ads“ a společně s ním i sledování konverzí. Jedná se o službu poskytovanou společností Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“).

Sledování konverzí používáme pro cílenou reklamu naší nabídky v reklamní síti Google. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (váš souhlas).

Pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google, námi používané sledování konverzí uloží do vašeho koncového zařízení soubor cookie. Platnost těchto konverzních souborů cookie vyprší po 30 dnech a v žádném případě neslouží k vaší osobní identifikaci. Pokud je soubor cookie stále v platnosti a vy navštívíte některou naši webovou stránku, můžeme my i společnost Google analyzovat, že jste klikli na jednu z našich reklam umístěných na Googlu a že jste byli následně přesměrováni na naše webové stránky.

Google takto získané informace používá k tomu, aby nám poskytl anonymizovaný celkový počet návštěvníků našich webových stránek. Získáváme také informace o počtu uživatelů, kteří klikli na naši reklamu (reklamy), a o tom, které z našich webových stránek také navštívili. Ani my, ani třetí strany, které rovněž používají reklamy Google, vás na základě toho nebudeme moci identifikovat.

Navíc můžete instalaci souborů cookie zabránit nebo ji omezit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče. Zároveň můžete již uložené soubory cookie kdykoli vymazat. Kroky a opatření k tomu potřebné však závisí na konkrétním internetovém prohlížeči, který používáte. V případě jakýchkoli dotazů použijte funkci nápovědy nebo dokumentaci svého internetového prohlížeče nebo se obraťte na jeho výrobce či podporu.

Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele jsou k dispozici k nahlédnutí na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs 

Na našich webových stránkách používáme funkci remarketingu poskytovatele Google. Jedná se o službu poskytovanou společností Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“). Tato funkce znamená, že návštěvníci webových stránek mohou v rámci reklamní sítě Google dostávat reklamu zacílenou na jejich zájmy. V prohlížeči návštěvníka webových stránek je uložen „soubor cookie", který umožňuje rozpoznat návštěvníka, pokud navštíví webové stránky patřící do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkovi zobrazeny reklamy, které se vztahují k obsahu, který návštěvník dříve navštívil na webových stránkách využívajících funkci remarketingu společnosti Google.

Dle vlastních informací společnosti Google se při tomto procesu nepoužívají žádné osobní údaje. Pokud si však nepřejete funkci remarketingu společnosti Google používat, můžete ji deaktivovat úpravou příslušných nastavení na adrese https://myadcenter.google.com/home?hl=cs. Případně můžete vypnout používání souborů cookie pro zájmově cílenou reklamu prostřednictvím iniciativy reklamní sítě, a to podle pokynů na adrese https://thenai.org/opt-out/.

Se společností Google byly dohodnuty standardní smluvní doložky EU, tudíž je zaručen soulad s evropským právem na ochranu osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele jsou k dispozici k nahlédnutí na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs 

Na našich webových stránkách používáme službu „Google Tag Manager“ poskytovanou společností Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen „Google“).

Google Tag Manager je řešení, které využívá rozhraní pro správu značek webových stránek. Samotný Google Tag Manager neinstaluje žádné soubory cookie a neshromažďuje žádné osobní údaje. Tato služba ovšem spouští jiné značky, které za určitých okolností samy zaznamenávají údaje. Pokud byla provedena deaktivace na úrovni domény nebo souborů cookie, zůstává tato deaktivace v platnosti pro všechny sledovací značky implementované prostřednictvím nástroje Google Tag Manager.

Upozorňujeme však, že nemáme žádný vliv na technickou konfiguraci aplikace Google Tag Manager. Nelze proto zcela vyloučit, že osobní údaje budou nástrojem Google Tag Manager zpracovávány. V takovém případě je za toto zpracování údajů odpovědná pouze společnost Google. Právním základem pro používání služby Google Tag Manager je váš dobrovolný souhlas, který jste nám udělili prostřednictvím našeho banneru se soubory cookie (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

Další informace o službě Google Tag Manager naleznete v příslušných podmínkách používání a informacích o ochraně osobních údajů společnosti Google.

Na našich webových stránkách jsme neimplementovali „Mapy Google“, ale propojili jsme mapy s „Mapami Google a plánovačem tras“, abychom vám mohli nabídnout možnost zobrazení dalších geografických informací a výpočtu trasy. Při prohlížení map na našich webových stránkách nedochází k přístupu k Mapám Google, a proto se nepředává ani vaše IP adresa.

Pokud však použijete odkaz na „Mapy Google“, mohou být společnosti Google předány údaje o vašem používání našich webových stránek (odkazující URL), které společnost Google shromažďuje a používá. Nad tímto nemáme kontrolu.

Další informace o tom, jak „Mapy Google“ a plánovač tras používají vaše údaje, a informace o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese

https://policies.google.com/privacy?hl=cs 

Na našich webových stránkách používáme službu „HubSpot“ poskytovatele HubSpot Inc. (25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA). Odpovědným poskytovatelem služeb v EU je společnost Hubspot Germany GmbH (Am Postbahnhof 17, 10243 Berlin; dále jen „HubSpot“). Tuto službu využíváme pro účely e-mailového marketingu (registrace k odběru a rozesílání newsletteru) a k poskytování online formulářů (např. kontaktních formulářů, servisních formulářů atd.). 

Pokud nám napíšete prostřednictvím našich online formulářů, budou vaše údaje z formuláře zpracovány za účelem vyřízení vašeho požadavku. Právním základem pro jejich předání nám je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tím nejsou dotčeny další právní základy pro zpracování údajů, které se uplatňují v souvislosti s konkrétními službami společnosti „HubSpot“ (např. nutnost výslovného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR při zasílání newsletterů). Vaše údaje budou interně předány příslušnému oddělení nebo kontaktní osobě, která vaši žádost zpracuje.

Společnost „HubSpot“ používá soubory cookie k provádění různých funkcí umožňujících analýzu toho, jak návštěvníci našich webových stránek používají naše webové stránky. Shromažďují se také údaje o tom, jak jste se na naše webové stránky dostali, například prostřednictvím našich reklam na sociálních sítích nebo odkazů v našich e-mailech. To nám umožňuje zejména rozpoznat, které aspekty naší online nabídky vás zajímají, když nás kontaktujete. Se společností „HubSpot“ jsme uzavřeli smlouvu o ochraně osobních údajů, která obsahuje nové standardní smluvní doložky EU, podle nichž požadujeme, aby společnost „HubSpot“ chránila údaje našich zákazníků a neposkytovala je třetím stranám.

Upozornění: Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktních formulářů, mohou být osobní údaje předány poskytovatelům služeb ve třetích zemích. Tyto třetí země nemají stejnou úroveň ochrany osobních údajů. Pokud jsou údaje předávány do USA, existuje riziko, že vaše údaje budou zpracovávány americkými úřady pro účely kontroly a monitorování, aniž byste měli potenciálně k dispozici jakékoli právní prostředky odvolání. Bezpečnost přenosu údajů je pravidelně chráněna tzv. standardními smluvními doložkami EU, které zaručují, že zpracování osobních údajů podléhá takové úrovni ochrany, která je v souladu s nařízením GDPR. Pokud standardní smluvní doložky nepostačují k zajištění odpovídající úrovně ochrany, považuje se vaše potvrzení prohlášení o ochraně osobních údajů v kontaktních formulářích za souhlas ve smyslu čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR, který odůvodňuje předání údajů do nezabezpečených třetích zemí.

Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele jsou k dispozici k nahlédnutí na adrese https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

Na našich webových stránkách používáme službu Microsoft Dynamics, marketingový nástroj společnosti Microsoft Cooperation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Odpovědným poskytovatelem služeb v EU je společnost Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South Country Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko. Službu používáme pro účely e-mailového marketingu (registrace a rozesílání newsletteru) a poskytování online formulářů (např. kontaktních formulářů, servisních formulářů atd.).

Pokud nám napíšete prostřednictvím našich online formulářů, budou vaše údaje z formuláře zpracovány za účelem vyřízení vašeho požadavku. Právním základem pro jejich předání nám je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tím nejsou dotčeny další právní základy pro zpracování údajů, které se uplatňují v souvislosti s konkrétními službami společnosti „Microsoft Dynamics“ (např. nutnost výslovného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR při zasílání newsletterů). Vaše údaje budou interně předány příslušnému oddělení nebo kontaktní osobě, která vaši žádost zpracuje.

Společnost „Microsoft Dynamics“ používá soubory cookie k provádění různých funkcí umožňujících analýzu toho, jak návštěvníci našich webových stránek používají naše webové stránky. Shromažďují se také údaje o tom, jak jste se na naše webové stránky dostali, například prostřednictvím našich reklam na sociálních sítích nebo odkazů v našich e-mailech. To nám umožňuje zejména rozpoznat, které aspekty naší online nabídky vás zajímají, když nás kontaktujete. Se společností „Microsoft Dynamics“ jsme uzavřeli smlouvu o ochraně osobních údajů, která obsahuje nové standardní smluvní doložky EU, podle nichž požadujeme, aby společnost „Microsoft Dynamics“ chránila údaje našich zákazníků a neposkytovala je třetím stranám.

Upozornění: Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktních formulářů, mohou být osobní údaje předány poskytovatelům služeb ve třetích zemích. Tyto třetí země nemají stejnou úroveň ochrany osobních údajů. Pokud jsou údaje předávány do USA, existuje riziko, že vaše údaje budou zpracovávány americkými úřady pro účely kontroly a monitorování, aniž byste měli potenciálně k dispozici jakékoli právní prostředky odvolání. Bezpečnost přenosu údajů je pravidelně chráněna tzv. standardními smluvními doložkami EU, které zaručují, že zpracování osobních údajů podléhá takové úrovni ochrany, která je v souladu s nařízením GDPR. Pokud standardní smluvní doložky nepostačují k zajištění odpovídající úrovně ochrany, považuje se vaše potvrzení prohlášení o ochraně osobních údajů v kontaktních formulářích za souhlas ve smyslu čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR, který odůvodňuje předání údajů do nezabezpečených třetích zemí.

Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele jsou k dispozici a k nahlédnutí na adrese https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement. Další informace o používání souborů cookie v souvislosti se systémem naleznou uživatelé na adrese https://learn.microsoft.com/cs-cz/dynamics365/customer-insights/journeys/cookies.

Na naše webové stránky vkládáme videa z našeho vlastního kanálu „YouTube“ společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž náš zájem se zaměřuje na bezproblémovou integraci videa a efektivní přehlednost našich webových stránek. Používáme při tom možnost „rozšířený režim ochrany osobních údajů“, poskytovanou společností Google.

Při přístupu na webovou stránku s vloženým videem se vytvoří odkaz na servery Google a obsah se zobrazí na webové stránce prostřednictvím komunikace s vaším prohlížečem. Podle informací společnosti Google znamená „rozšířený režim ochrany údajů“, že vaše údaje – zejména které z našich webových stránek jste navštívili, jakož i informace o konkrétním zařízení včetně IP adresy – jsou přenášeny na server YouTube v USA pouze v případě, že si video zobrazíte. Kliknutím na video s tímto přenosem údajů souhlasíte. Pokud jste současně přihlášeni ke službě Google, budou tyto informace přiřazeny k vašemu účtu YouTube. Tomu můžete zabránit tak, že se před návštěvou našich webových stránek odhlásíte ze svého účtu.

V některých případech jsou informace předávány mateřské společnosti Google Inc. se sídlem v USA, dalším společnostem Google a externím partnerům společnosti Google, kteří se mohou nacházet mimo Evropskou unii. Společnost Google používá standardní smluvní doložky schválené Evropskou komisí a opírá se o rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti ve vztahu ke konkrétním zemím.

Další informace o ochraně údajů v souvislosti s YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele služeb „Google“ na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Na naše webové stránky jsme umístili loga sociálních médií Facebook / Instagram / LinkedIn / XING / Pinterest / Twitter / YouTube (dále jen „poskytovatelé“), která přesměrovávají na naše profily uložené u příslušných poskytovatelů a umožní vám nás tam sledovat.

 • Facebook je služba společnosti Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, USA. V EU tuto službu zase provozuje společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko, dále obě označované pouze jako „Facebook“.
 • Instagram je služba společnosti Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road Menlo Park, California 94025, USA. V EU tuto službu provozuje společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.
 • LinkedIn je služba společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.
 • Xing je služba společnosti XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburk, Německo.
 • Twitter je služba společnosti Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
 • Pinterest je služba společnosti Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA 94301, USA. V EU tuto službu zase provozuje společnost Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko.
 • YouTube je služba společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. V EU tuto službu provozuje společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Z důvodů souvisejících se zákonem o ochraně osobních údajů jsme u poskytovatelů zavedli pouze odkaz na naše příslušné profily. To znamená, že pokud nekliknete na logo příslušné sociální sítě, nebudou poskytovatelům předány žádné údaje o vás. Jakmile však kliknete na námi poskytnutý odkaz na náš konkrétní profil, budete přesměrováni na webové stránky poskytovatele, což znamená, že údaje budou příslušnému poskytovateli předány. Jakýkoli přenos/shromažďování, případně osobních, údajů těmto poskytovatelům je mimo naši kontrolu. Stejně tak nám nejsou známy jednotlivé účely tohoto zpracování údajů ani jeho rozsah a doba, po kterou jsou uchovávány. Rovněž nevíme, zda poskytovatelé údaje mažou, vytvářejí či přiřazují profily nebo používají anonymizaci; to je taktéž mimo naši kontrolu.

Pokud jste přihlášeni k některému z výše uvedených poskytovatelů současně s kliknutím na příslušný odkaz implementovaný na našich webových stránkách, budou údaje shromážděné poskytovatelem při vstupu na jeho webové stránky přiřazeny přímo k vašemu tamnímu profilu.

Zpracování osobních údajů uživatelů vychází z našeho oprávněného zájmu na efektivním informování uživatelů a komunikaci s nimi v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud jsou uživatelé příslušnými poskytovateli požádáni o souhlas se zpracováním údajů (tj. o udělení souhlasu, např. zaškrtnutím políčka nebo potvrzením tlačítka), je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s čl. 7 GDPR.

Podrobný popis příslušných forem zpracování a možností odhlášení (opt-out) naleznete v zásadách ochrany osobních údajů a v informacích poskytovaných provozovateli příslušných sítí. V případě žádostí o informace a uplatnění práv subjektu údajů bychom rádi upozornili také na to, že je lze uplatnit u příslušného poskytovatele, neboť ten má přístup k údajům uživatele a může přijmout příslušná opatření a poskytovat informace.

K zobrazování obsahu sociálních médií na našich webových stránkách používáme službu Flockler, poskytovanou společností Flockler Oy Rautatienkatu 26 B 32, 33100, Tampere, Finsko, která agreguje příslušné kanály sociálních médií a zobrazuje je na našich webových stránkách.

Spojení se servery společnosti Flockler je navázáno prostřednictvím interakce s příslušným obsahem. Společnost Flockler přitom získá vaši IP adresu. To platí i v případě, že nejste přihlášeni k danému poskytovateli sociálních médií nebo u něj nemáte účet. Webové stránky, které navštívíte, budou propojeny s vaším účtem na sociální síti a sdíleny s ostatními uživateli. Údaje budou rovněž předávány poskytovateli sociálních médií. Rádi bychom upozornili, že my jako uživatel služeb společnosti Flockler nemáme k předaným údajům přístup a nevíme, jak jsou dále využívány. Další informace o tom naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele. 

Zásuvné moduly Flockler jsou používány na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Máme oprávněný zájem na tom, abychom byli na sociálních sítích co nejvíce vidět.

Ustanovení o ochraně osobních údajů a další informace o tomto poskytovateli služeb naleznete na adrese https://flockler.com/privacy-policy.

Do našich webových stránek může být integrován obsah třetích stran, například grafika z jiných webových stránek. Děje se tak na základě našich oprávněných zájmů (zájem na optimalizaci a ekonomickém fungování naší online prezentace ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). To vždy vyžaduje, aby poskytovatelé tohoto obsahu (dále jen „poskytovatelé třetích stran“) rozpoznali IP adresu uživatele, protože bez této IP adresy nelze obsah do prohlížeče příslušného uživatele odeslat. IP adresa je tedy nutná k tomu, aby se takový obsah zobrazil. Snažíme se používat obsah pouze těch poskytovatelů, kteří používají IP adresu výhradně za účelem doručení obsahu. Nemáme však žádnou kontrolu nad tím, zda poskytovatelé třetích stran ukládají IP adresy např. pro statistické účely. Pokud jsme si toho vědomi, uživatele na to upozorníme.

9. Telefonické konference, videokonference, pracovní pohovory, školení a další vzdělávání prostřednictvím „MS Teams“

K uspokojení poptávky po online telefonních konferencích/videokonferencích, které mohou zahrnovat i pracovní pohovory, školení a profesní rozvoj, používáme nástroj Teams společnosti Microsoft Corporation.

V zásadě platí, že vy ani my nesmíme pořizovat obrazové a zvukové záznamy.

Při používání nástroje MS Teams v rámci telefonické konference/videokonference jsou zpracovávány různé typy údajů. Rozsah údajů závisí také na tom, jaké informace o údajích poskytnete před účastí na telefonické konferenci/videokonferenci nebo v jejím průběhu.

Během telefonické konference/videokonference mohou být zpracovávány následující osobní údaje:

 • Komunikační údaje (např. vaše e-mailová adresa, pokud tyto osobní údaje poskytnete)
 • Protokolové soubory, údaje z protokolu
 • Metadata (např. téma a popis schůzky, IP adresa, čas připojení atd.)
 • Profilové údaje (např. vaše uživatelské jméno, křestní jméno, příjmení atd., pokud je sami poskytnete)

Abyste se mohli zúčastnit telefonické konference/videokonference, obdržíte pozvánku (odkaz na pozvánku nebo schůzku v kalendáři) e-mailem na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli. V takovém případě budeme zpracovávat vaše přihlašovací údaje.

Pro účast na telefonické konferenci/videokonferenci musíte uvést alespoň své jméno. Mikrofon a kameru můžete kdykoli vypnout pomocí příslušných nastavení.

Pokud jsou zpracovávány osobní údaje zaměstnanců společnosti KaVo Dental GmbH, je právním základem pro zpracování údajů § 26 odst. 1 spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG). Pokud v souvislosti s používáním MS Teams nejsou osobní údaje vyžadovány pro vznik, výkon nebo ukončení pracovního poměru, ale přesto jsou nezbytným prvkem při používání MS Teams, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V těchto případech spočívá náš zájem v efektivním vedení telefonických konferencí/videokonferencí.

V případech, kdy jsou pracovní pohovory vedeny pomocí MS Teams, bude právním základem čl. 26 odst. 1 spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).

V ostatních případech je právním základem pro zpracování údajů v souvislosti s pořádáním telefonických konferencí/videokonferencí čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud jsou tyto pořádány v rámci smluvních vztahů. Pokud smluvní vztah neexistuje, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. I v tomto případě je naším zájmem efektivní vedení telefonických konferencí/videokonferencí a online akcí.

V souvislosti se zpracováním údajů na zakázku může poskytovatel, společnost Microsoft, získat přístup k výše popsaným údajům za účelem jejich zpracování. Veškerý přenos dat je šifrován (MTLS, TLS nebo SRTP) a data jsou ukládána zpravidla na serverech v Evropském hospodářském prostoru (EHP). Z hlediska ochrany údajů patří poskytovatel, společnost Microsoft, mezi poskytovatele z tzv. „třetích zemí“ (zde USA), kde úroveň ochrany údajů neodpovídá úrovni v EU. Abychom zaručili přiměřenou úroveň ochrany údajů při jakémkoli předávání osobních údajů, uzavřeli jsme smluvní ujednání na ochranu vašeho soukromí (ta mimo jiné zahrnují nové „standardní smluvní doložky EU“).

 Pokud je plánováno předání do „třetích zemí“ a nebylo přijato rozhodnutí o odpovídající úrovni ochrany nebo vhodné záruky, je možné, že orgány v příslušné třetí zemi (např. tajné služby) mohou získat přístup k předávaným údajům za účelem jejich shromažďování a analýzy, a v takovém případě nelze zaručit uplatnitelnost vašich práv jako subjektu údajů.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft, které jsou k dispozici na adrese https://privacy.microsoft.com/cs-cz/privacystatement.

10. Vyřizování reklamací/záruk

V rámci vyřizování reklamací/záruk zpracováváme vaše osobní údaje související s uzavřením smlouvy. Jedná se o vaše osobní údaje (jméno, adresa, kontaktní údaje, datum nákupu atd.) a případné další údaje, které nám v rámci vyřizování reklamace/záruky poskytnete. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Nad rámec vlastního plnění (před)smlouvy zpracováváme vaše údaje, pokud je to nezbytné pro splnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

 

Předávání údajů

V rámci zpracování vaší reklamace/záruky budou vaše údaje sdíleny s (odborným) obchodním partnerem za účelem usnadnění fakturace nebo vypořádání nákladů a provedení údržby/opravy výrobků KaVo.

11. Prodloužení záruky

Pokud si zakoupíte prodloužení záruky na výrobky KaVo, budeme zpracovávat vaše osobní údaje související s uzavřením smlouvy. Mezi tyto údaje patří vaše osobní údaje (jméno, adresa, kontaktní údaje, datum nákupu atd.) a případně další údaje, které nám v rámci prodloužení záruky poskytnete. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Nad rámec vlastního plnění (před)smlouvy zpracováváme vaše údaje, pokud je to nezbytné pro splnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

 

Předávání údajů

V rámci prodloužení záruky budou vaše údaje sdíleny s (odborným) obchodním partnerem za účelem usnadnění fakturace nebo vypořádání nákladů a provedení údržby/opravy výrobků KaVo v souladu s ustanoveními o záruce.

12. E-learning pro školení a další vzdělávání

Pokud se zúčastníte některého z našich online školení nebo e-learningových programů, budou vám na vaši e-mailovou adresu zaslány individuální přístupové údaje k naší e-learningové platformě.

E-learningová platforma je umístěna na serverech externího poskytovatele v Evropě. S tímto poskytovatelem jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky v souladu s čl. 28 GDPR. Vaše registrace v e-learningovém systému a délka relace, jakož i průběh a výsledky učení jsou zaznamenávány a ukládány za účelem provádění školení a za účelem zabezpečení našich systémů. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy) a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (náš oprávněný zájem na zabezpečení našich IT systémů a zlepšování našich služeb). 

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem organizace a plánování online školení a/nebo e-learningových kurzů a/nebo prezenčních akcí. Jedná se o tyto údaje:

 • Jméno, příjmení
 • Telefonní číslo
 • E-mailová adresa
 • Adresa (obvykle společnosti)

Údaje jsou zpracovávány za účelem registrace účastníků, plánování a realizace online školení a/nebo e-learningu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pokud jsou v souvislosti s online školením a/nebo e-learningem zpracovávány osobní údaje zaměstnanců společnosti KaVo Dental GmbH, je právním základem § 26 odst. 1 spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG).

Vaše e-mailová adresa je vyžadována pro zaslání odkazu s pozvánkou na online školení/e-learning. Pokud nesouhlasíte se zpracováním své e-mailové adresy pro tento účel, nebudeme vám moci zaslat odkaz s pozvánkou.

K pořádání online školení používáme „Microsoft Teams“. Další informace o ochraně osobních údajů týkající se používání služby „Teams“ naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů v části „9. Telefonické konference, videokonference, pracovní pohovory, školení a další vzdělávání prostřednictvím „MS Teams““.

Vaše osobní údaje budou vymazány za předpokladu, že vymazání nebude v rozporu s povinnostmi uchovávání údajů podle obchodního a daňového práva a/nebo s povinnostmi předložit důkazy.

13. Žádosti o zaměstnání

Máte možnost přihlásit se na inzeráty na pracovní místa v naší společnosti. Kliknutím na položku nabídky „Career“ se dostanete na nabídku volných pracovních míst ve společnosti KaVo Dental GmbH. Pokud se přihlásíte na inzerovanou pozici prostřednictvím e-mailu karriere@kavo.com, karrierestart@kavo.com, ausbildung@kavo.com a schuelerpraktikum@kavo.com nebo poštou, budou údaje o vaší přihlášce shromažďovány a zpracovávány elektronicky v našem systému pro správu uchazečů za účelem zpracování této přihlášky. Přístup do tohoto systému pro správu uchazečů mají pouze oddělení zapojená do procesu podávání přihlášek. Pokud po podání vaší přihlášky následuje uzavření pracovní smlouvy, mohou být vámi poskytnuté údaje uloženy do vašeho osobního spisu za účelem obvyklého organizačního a administrativního procesu v souladu s příslušnými právními předpisy. Podle § 26 odst. 1 věty 1 spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) ve spojení s čl. 88 odst. 1 GDPR zákon o ochraně osobních údajů povoluje shromažďování údajů nezbytných pro vznik pracovního poměru. Pokud nám o sobě dobrovolně poskytnete údaje nad rámec nezbytných údajů, bude právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR. V rámci zpracování mohou být vaše údaje předány osobám v rámci naší společnosti, jakož i poskytovatelům služeb, kteří jsou smluvně vázáni a povinni zachovávat mlčenlivost a kteří plní dílčí úkoly zpracování údajů.

V případě zamítnutí vaší žádosti vymažeme předané údaje po uplynutí tří měsíců od oznámení o zamítnutí. Údaje však nevymažeme, pokud právní předpisy, například důkazní povinnosti podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG), vyžadují delší dobu uchovávání, a to až šest měsíců nebo do ukončení soudního řízení.

Současně se zamítnutím vaší žádosti o konkrétní pracovní pozici vám může být poskytnuta možnost zařazení do našeho seznamu uchazečů. Pokud nám do 4 týdnů udělíte písemný souhlas (nejlépe stručně e-mailem), můžeme vás zařadit do našeho seznamu uchazečů a můžeme vás znovu kontaktovat, pokud se objeví pracovní místa, o nichž se domníváme, že odpovídají vašemu profilu. Vaše žádost bude v seznamu uchazečů uložena maximálně po dobu 12 měsíců, poté vaše údaje automaticky vymažeme. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (váš souhlas). Svůj souhlas můžete prostřednictvím oznámení samozřejmě kdykoli odvolat v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR, a to s účinkem do budoucna.

14. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů dotčený zpracováním údajů máte právo na informace (čl. 15 GDPR), opravu (čl. 16 GDPR), výmaz údajů (čl. 17 GDPR) a omezení zpracování (čl. 18 GDPR), jakož i na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR). Kromě toho máte také právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR). Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Nebude mít vliv ani na další zpracování těchto údajů na jiném právním základě, např. za účelem plnění zákonných povinností (např. zákonné lhůty pro uchovávání údajů). Vzdáváme se jakéhokoli automatizovaného individuálního rozhodování nebo profilování (čl. 22 GDPR).

Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR)

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týká a které je založeno na zvážení zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). To platí zejména v případě, že zpracování údajů není nezbytné pro splnění smlouvy. Pokud využijete svého práva vznést námitku, žádáme vás o vysvětlení důvodů. Vaše osobní údaje pak nebudeme dále zpracovávat, pokud vám neprokážeme, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování údajů, které převažují nad vašimi zájmy a právy. Svou námitku prosím adresujte na výše uvedenou kontaktní adresu správce.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo že byla jinak porušena vaše práva na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na dozorový úřad v místě vašeho obvyklého bydliště, pracoviště nebo sídla naší společnosti (Zemský zmocněnec pro ochranu osobních údajů a svobodu informací Bádensko-Württembersko). (čl. 77 GDPR).

Chcete-li uplatnit svá práva jako subjekt údajů, obraťte se na výše uvedený úřad. Na žádosti podané elektronicky zpravidla odpovíme elektronicky. Informace, oznámení a opatření, která mají být poskytnuta v souladu s GDPR, včetně „výkonu práv subjektu údajů“, jsou zpravidla poskytovány bezplatně. Pouze v případech, kdy jsou žádosti zjevně neopodstatněné nebo nadměrné, můžeme za jejich vyřízení účtovat přiměřený poplatek nebo odmítnout jednat na základě žádosti (viz čl. 12 odst. 5 GDPR).

Pokud existují důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme si od vás vyžádat další informace pro účely identifikace. Pokud vás nebudeme schopni identifikovat, jsme oprávněni odmítnout zpracování vaší žádosti. Pokud to bude možné, budeme vás o případném neúspěchu při identifikaci informovat zvlášť. (Viz čl. 12 odst. 6 a čl. 11 GDPR).

Žádosti o informace budou zpravidla vyřízeny neprodleně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Lhůta může být prodloužena o další dva měsíce, pokud je to nezbytné s ohledem na složitost a/nebo počet žádostí; v případě takového prodloužení lhůty vás budeme informovat o důvodech prodlení do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti. Pokud na žádost nereagujeme, budeme vás do jednoho měsíce od obdržení žádosti neprodleně informovat o důvodech a poučíme vás o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu nebo se domáhat soudní ochrany (viz čl. 12 odst. 3 a 4 GDPR).

Upozorňujeme, že svá práva jako subjekt údajů můžete uplatnit pouze v rámci omezení a limitů stanovených Unií nebo členskými státy. (čl. 23 GDPR).

15. Zabezpečení údajů

Když se zaregistrujete na portálu KaVo, použijete některý z našich kontaktních formulářů na našich webových stránkách nebo se přihlásíte k odběru našeho newsletteru, vaše osobní údaje se odesílají přes internet v zašifrované podobě pomocí TLS. Používáme technická a organizační opatření k zabezpečení našich webových stránek a dalších systémů proti ztrátě, zničení, přístupu, úpravě nebo zveřejnění vašich údajů neoprávněnými osobami.

16. Vymazání a omezení (blokování) osobních údajů

K vymazání a omezení (zablokování) vašich osobních údajů dochází po uplynutí účelového omezení za předpokladu, že již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo přípravu smluvního vztahu, s přihlédnutím ke lhůtám pro uchovávání údajů na základě právních předpisů a/nebo daňového řádu.

17. Možnosti kontaktu

Na našich webových stránkách vám nabízíme možnost kontaktovat nás e-mailem a/nebo prostřednictvím uvedených kontaktních formulářů. V takovém případě budou vámi poskytnuté informace uloženy za účelem zpracování vašeho kontaktu. V případě zpracování údajů vás v rámci procesu podání žádosti odkazujeme na tyto zásady ochrany osobních údajů. Zpracování osobních údajů ze vstupní masky našeho kontaktního formuláře nám slouží výhradně ke zpracování kontaktu.

Případně je možné nás kontaktovat prostřednictvím uvedených e-mailových adres. V tomto případě budou osobní údaje uživatele předané společně s e-mailem uloženy.

Pokud uživatel poskytl svůj souhlas, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Právním základem pro zpracování údajů zaslaných v e-mailu a/nebo předaných prostřednictvím některého z našich kontaktních formulářů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud je kontakt iniciován za účelem uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné k naplnění účelu, pro který byly shromážděny, a neodporuje tomu žádná lhůta pro uchovávání. Tyto údaje nebudou předávány třetím stranám.

18. Předávání údajů do třetích zemí

Při návštěvě našich webových stránek nebo využívání námi poskytovaných služeb mohou být údaje předávány nebo zpracovávány i v jiných zemích mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Některé z těchto zemí nemusí zaručovat stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako ve vaší zemi. Existuje riziko, že vaše údaje mohou být zpracovávány tamními orgány pro účely kontroly a monitorování, případně bez možnosti právního postihu. 

Vaše údaje předáme do třetí země nebo mezinárodní organizaci pouze za následujících podmínek:

 • Existence rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR;
 • Existence vhodných záruk podle čl. 46 GDPR (např. závazná interní pravidla ochrany údajů, standardní doložky o ochraně údajů, schválené kodexy chování nebo schválené mechanismy certifikace);
 • Existence výjimky podle čl. 49 GDPR (např. pokud jste udělili souhlas, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, pro uplatnění právních nároků).

19. Změna a aktualizace zásad ochrany osobních údajů

K aktualizaci našich zásad ochrany osobních údajů může dojít mimo jiné v důsledku změn v námi prováděném zpracování údajů nebo změn v právních předpisech, judikatuře nebo změn kontaktních údajů naší organizace. Proto vás žádáme, abyste pravidelně kontrolovali obsah našich zásad ochrany osobních údajů.

 

Stav k datu: duben 2024


PŘÍLOHA


1) Přidružené společnosti

PLANMECA OY
Asentajankatu 6
00880 Helsinki 
Finsko


2) Dceřiné společnosti KaVo Dental GmbH