Støj -  Det skal du gøre som arbejdsgiver.

Alle virksomheder skal overholde grænseværdien for daglig støjbelastning på 85 dB(A) og grænseværdien for impulsstøj på 137 dB(C). Samtidig skal unødig, generende støj dæmpes.

 

Virksomheden skal sørge for, at der bliver udført målinger, hvis det er nødvendigt for at vurdere støjforholdene. Hvis arbejdsgiveren ikke selv kan foretage disse målinger, skal virksomheden indhente ekstern hjælp.

Hvis støjen er sundhedsskadelig, skal støj indgå i virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV) og medarbejderne skal inddrages i APV-processen.

Planlægning

  • Indkøb de mest støjsvage maskiner på markedet. Støjniveauet skal fremgå af leverandørens brugsanvisning, hvis maskinen støjer over 70 dB(A)
  • Tilrettelæg arbejdet, så færrest muligt udsættes for støjen
  • Sørg for, at den enkelte medarbejder udsættes kortest muligt for støjen

Støjdæmpning ved kilden

  • Opsæt støjskærme rundt om støjende maskiner og processer
  • Sørg for at vedligeholde maskinerne godt.

Rummets akustik

Rummets akustik er et udtryk for, hvor hurtigt en lyd ”dør ud” i et rum. Dårlig akustik i et lokale betyder, at det generelle støjniveau stiger, og dermed påvirker de personer, der er i rummet. Vægge og lofter af beton giver dårlig akustik. Monter lydabsorberende materiale på lofter og eventuelt vægge.

Høreværn

Hvis den daglige støjbelastning er over 85 dB(A), skal arbejdsgiveren sikre, at medarbejderne bruger høreværn.

Planlægningen af arbejdet kan have stor betydning for udsættelsen for støj. 

Hvis støjen på arbejdspladsen skal bekæmpes, er det vigtigt, at man får både arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og alle relevante medarbejdere med i processen. Det er vigtigt at huske, at de medarbejdere, der arbejder med fx en støjende maskine, har vigtig viden om, hvordan den bedst kan støjdæmpes uden, at det bliver til gene for den daglige brug. Dermed opnås bedst en løsning, som vil blive brugt i længden.

Kilde Arbejdstilsynet - Læs mere

På en tandklinik er larmende tandlægeinstrumenter ofte årsag til høreproblemer. De udsender lyde på skadelige niveauer. Derfor har KaVo udviklet tandlægeinstrumenter , som udsender lyde, der svarer til en normal samtale. Det er langt under arbejdsmiljømyndigheders grænseværdier. Det betyder bedre ergonomi og et bedre miljø på arbejdspladsen. 

KaVos tandlægeinstrumenter er blevet kåret som testvinder inden for både ergonomi og kvalitet i en nylig uafhængig sammenligning foretaget af Region Jönköping for Folktandvården.

Læs mere om KaVos instrument