Odbiór elektrośmieci

Firma KaVo Polska oświadcza, że została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego prowadzonego przez GIOŚ pod numerem E0004966W Firma nasza zobowiązuje się do nieodpłatnego odebrania zużytego sprzętu produkcji Grupy KaVo (KaVo, Gendex, Leica-mikroskopy) Zgłoszenia można dokonać mailowo: biuro@kavo.com (link sends e-mail) lub fax-em 022 395 54 61 Zgłoszenie musi zawierać następujące informacje: rodzaj i ilość sprzętu, proponowany termin odbioru oraz dane kontaktowe osoby zlecającej.

Zgłoszenie odbioru elektrośmieci (format Word docx)