Warunki gwarancji

Świadczenia gwarancyjne dla Klienta ostatecznego są realizowane na podstawie protokołu przekazania sprzętu i faktury zakupu. Kopia protokołu musi dotrzeć do serwisu KaVo Polska w terminie do siedmiu dni po montażu lub sprzedaży.

Gwarancja udzielana jest na okres:

 • Unity Stomatologiczne 24 miesiące*
 • Silniki KL702, KL703 36 miesięcy
 • Instrumenty serii Master 24 miesiące
 • Instrumenty serii Expert 18 miesięcy**
 • Instrumenty serii Smart 12 miesięcy
 • Lasery Stomatologiczne 12 miesięcy
 • Mikroskopy 12 miesiące
 • Radiologia RTG+RVG 24 miesiące***
 • Pompy ssące 24 miesiące****
 • Kompresory 24 miesiące****

W tym okresie usuwane będą usterki wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych przy zachowaniu poniższych warunków:

 • Urządzenie było użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowane,
 • Stosowany był zalecany przez producenta osprzęt,
 • Urządzenie nie było demontowane ani modyfikowane przez osoby nieupoważnione,
 • Urządzenie nie uległo uszkodzeniu powstałemu w wyniku zanieczyszczeń z doprowadzenia powietrza lub wody,
 • Urządzenie nie uległo uszkodzeniu powstałemu w wyniku wpływów chemicznych lub elektrycznych, które nie są opisane w instrukcji lub są niezgodne z danymi fabrycznymi.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia urządzenia na skutek nadmiernej lub niewłaściwej eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje wymiany części zużywających się w sposób naturalny, żarówek, łożysk, elementów gumowych i szklanych oraz odbarwień elementów z tworzyw sztucznych.

* pod warunkiem wykonania przeglądu po 12 miesiącach eksploatacji przy wykorzystaniu odpłatnego zestawu serwisowego do przeglądu unitu po 1-szym roku eksploatacji
** 24 miesiące na główki kątnic serii Expert
*** pod warunkiem wykonania odpłatnej kalibracji po 12 miesiącach eksploatacji.
**** przy zakupie z unitem oraz pod warunkiem dokonywania okresowych przeglądów, w innym wypadku 12 miesięcy