RONDOflex™️ plus 360

 • System abrazji powietrznej ze strumieniem wody, który ogranicza pylenie proszku
 • Gotowość do natychmiastowego użycia oraz, dzięki sprawnemu podłączeniu złączki MULTIflex, możliwość obsługi za pomocą sterownika nożnego na unicie stomatologicznym bez konieczności uzupełniania lub oczyszczania wody
 • Silny strumień powietrza (20 m/s) zapewnia szybsze ścieranie i odczuwalnie skraca czas zabiegu
 • Większa siła adhezji między zębem a materiałem dzięki zwiększonej powierzchni całkowitej i lepszym właściwościom adhezyjnym
 • Indywidualna regulacja kąta pracy i mocy strumienia gwarantuje minimalnie inwazyjną preparację lub szorstkowanie powierzchni
 • Wygodne napełnianie pojemnika na proszek z dobrze oznaczonych butelek z oryginalnym proszkiem abrazyjnym KaVo RONDOflex o gradacji 27 μm i 50 μm
 • Szeroki zakres zastosowań, w tym obróbka powierzchni adhezyjnych przed wytrawianiem i osadzaniem zamków ortodontycznych, minimalnie inwazyjna preparacja ubytków, otwieranie bruzd i przygotowanie do odbudowy
 • Kondycjonowanie powierzchni w celu uzyskania mocnych połączeń adhezyjnych, minimalnie inwazyjne, praktycznie bezbolesne, delikatne i ciche zabiegi – idealne rozwiązanie dla niespokojnych pacjentów

Abrazja powietrzna ze strumieniem wody – praktycznie bezbolesna, delikatna i niezwykle cicha.

Niezależnie od tego, czy używasz piaskarki KaVo RONDOflex do wstępnego opracowania zębiny, powierzchni metalowych lub ceramicznych, czy też przed zastosowaniem systemów adhezyjnych i cementów kompozytowych, z pewnością pokochasz ją za wiele inteligentnych detali zaprojektowanych z myślą o wygodnym codziennym użytkowaniu, nie wspominając o delikatnym i praktycznie bezbolesnym opracowywaniu powierzchni.

Piaskarka abrazyjna KaVo RONDOflex:

Dzięki ulepszonej technologii adhezyjnej piaskarka do abrazji powietrznej zyskała duże zainteresowanie lekarzy stomatologów. Minimalnie inwazyjne usuwanie tkanek zębów oraz materiały do odbudowy bezpośredniej i pośredniej zwiększają wydajność i jakość pracy lekarza. 

Powierzchnię opracowuje się, oczyszcza i zwiększa, tworząc dobrą bazę dla techniki adhezyjnej. Dzięki tym właściwościom piaskarka RONDOflex plus 360 może być wykorzystywana w każdym gabinecie stomatologicznym.

Taka siła. Taka czystość. Taka wydajność.
 • Bardzo wydajny, minimalnie inwazyjny i czysty proces abrazji, prosty i dokładny.
 • Delikatna praca bez nawiercania, bez strzykawek, bez hałasu, bez wibracji i bez nieprzyjemnych odczuć w jamie ustnej. Komfortowy dla Państwa pacjentów, szczególnie osób wrażliwych, dzieci i młodzieży.
 • Niezrównana elastyczność i płynna obsługa w różnych miejscach pracy dzięki złączu MULTIflex: : Wystarczy podpiąć na klik. Bez dodatkowych urządzeń. Bez dodatkowych połączeń. Bez skomplikowanego montażu.
 • Z dodatkowym strumieniem wody
  • Mniejsze pylenie proszku 
  • Znacznie mniejszy zasięg pylenia 
  • Łatwiejsze do usuwania cząstki korundu 
  • Bardziej komfortowe leczenie
 • Zawiera 2 kaniule
  • Do pracy płaszczyznowej i punktowej

Wszechstronne wskazania

Piaskarka RONDOflex plus 360 przeznaczone jest do minimalnie inwazyjnego, płaszczyznowego i wgłębnego usuwania tkanek zębów i wypełnień, między innymi do:

 • Małych ubytków w przypadkach odbudowy kompozytowej od klasy I do VI
 • Preparacja ubytków i bruzd, a także zachowawcza preparacja wczesnych zmian próchnicowych
 • Usuwanie przebarwień przy odsłanianiu ubytku oraz usuwanie przebarwień po amalgamacie
 • Naprawy: usuwanie materiałów kompozytowych, akrylowych oraz innych materiałów odtwórczych na bazie żywic
 • Czyszczenie i zwiększanie pola powierzchni tkanek zęba, metali, ceramiki, kompozytów, akrylu i amalgamatu dla poprawy adhezji
 • Przed adhezyjnym osadzaniem zamków ortodontycznych, licówek i nakładek

Akcesoria & Testimonials

Kaniule

Cztery różne kaniule do różnych zastosowań:

 • 110° mała (0,46 mm) – skuteczna kaniula do zabiegów punktowych
 • 110° duża (0,60 mm) – skuteczna kaniula do zabiegów płaszczyznowych 
 • 90° mała (0,46 mm) – lepszy dostęp do trzonowców przy zabiegach punktowych
 • 90° duża (0,64 mm) – lepszy dostęp do trzonowców przy rozległych zabiegach

Tempo usuwania zależy od proszku.

Możliwość wyboru jednego z dwóch proszków korundowych o różnej wielkości ziarna – wyraźnie oznaczonych kolorem.

RONDOflex plus 360 zestaw startowy

 • RONDOflex plus 360 Nr kat. 1.002.2179 
 • Kaniula 110° - 0,60 mm Nr kat. 1.002.6251
 • Kaniula 110° - 0,46 mm Nr kat. 1.002.9176 
 • Klucz (do wymiany kaniuli) Nr kat. 1.002.6250 
 • Opakowanie z proszkiem 27 μm (uzupełnienie proszku) Nr kat. 1.003.1235
 • Opakowanie z proszkiem 50 μm (uzupełnienie proszku) Nr kat. 1.003.1236
 • Gumowa pokrywka (do pojemnika na proszek) Nr kat. 1.000.2678
 • Proszek 27 μm & 50 μm; po 75 g
 • Igła do dyszy Nr kat. 0.573.6052
 • Wiertło do czyszczenia Nr kat. 0.573.0321

Dodatkowe akcesoria

 • Pokrywa do czyszczenia Nr kat. 3.005.4213
 • Adaptor do czyszczenia Nr kat. 3.006.4667
 • Okulary ochronne dla pacjenta i dla użytkownika Nr kat. 1.000.9006
 • Kaniula 90°/0,60 (dla lepszego dostępu do odcinka zębów trzonowych) Nr kat. 1.002.9179
 • Kaniula 90°/0,46 (dla lepszego dostępu do odcinka zębów trzonowych) Nr kat. 1.002.9182
 • Płaskie zamknięcie pojemnika Nr kat. 0.573.6072
 • Uszczelka do kaniuli Nr kat. 0.200.6019
 • Rurka dyszy 0,9 Nr kat. 1.002.9920

Opisy przypadków i raporty ze stosowania RONDOflex plus 360

Prezentacja przypadku klinicznego „System do abrazji powietrznej z aerozolem wodnym”, dr Thierry Caires, dentysta z Francji: Wszechstronne wykorzystanie RONDOflex plus 360 w zabiegach z wykorzystaniem licówek, przygotowaniu nakładów z materiału e.max i przed osadzaniem różnych koron z tlenku cyrkonu. Moc czyszczenia zapewnia lepszą strukturę powierzchni materiałów i zębów, gwarantując w ten sposób idealną adhezję.

Opis przypadku klinicznego można przeczytać tutaj

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące RONDOflex plus 360, odpowiada dr Artur Lukianenko z Sankt Petersburga w Rosji

Pytania i odpowiedzi można przeczytać tutaj

 

Dr Michael N. Mandikos opisuje swoje doświadczenia z wykorzystaniem urządzenia do abrazji powietrznej RONDOflex plus 360 firmy KaVo. Na podstawie opisu przypadku prezentuje wykorzystanie RONDOflex przy wykonywaniu dwupunktowego mostu z przęsłem dowieszonym.

Opis przypadku można przeczytać tutaj

 

Dr Yoshinori Uchida prezentuje wykorzystanie RONDOflex w obrębie powierzchni wewnętrznej koron CAD/CAM oraz przygotowanie powierzchni filara.

Opis przypadku można przeczytać tutaj

Wyniki

Ubytek po piaskowaniu proszkiem wielkości 50 μm przez 60 sekund. Widoczne są bardzo dobra moc abrazji i wyraźne kontury.

Powierzchnia tego samego ubytku w powiększeniu 500X. Struktura powierzchni jest równomiernie schropowacona w obrębie całego ubytku.

Przygotowanie powierzchni zęba i powierzchni adhezyjnej mostu dla poprawy adhezji mostu

Zdjęty most

Piaskowanie z użyciem RONDOflex, skutkujące czystszą i większą powierzchnią adhezyjną

Efekt ostateczny

Użycie RONDOflex przed osadzeniem korony CAD/CAM

Przygotowanie korony CAD/CAM z użyciem RONDOflex w celu oczyszczenia i zwiększenia powierzchni

Preparacja powierzchni zęba z użyciem RONDOflex w celu oczyszczenia powierzchni z białek i jej zwiększenia dla poprawy adhezji

Efekt ostateczny

Minimalnie inwazyjne otwieranie bruzd

Wczesne rozpoznanie

Delikatne otworzenie

Usunięcie próchnicy

Użycie RONDOflex przed osadzeniem licówek

Powierzchnie językowe – sytuacja początkowa

Powierzchnie językowe – sytuacja początkowa

Efekt ostateczny; po piaskowaniu powierzchni zastosowanie systemu wiążącego i wykonanie licówek techniką bezpośrednią z kompozytu

Promocje

Wypróbuj KaVo

Testuj przez tydzień za darmo!

Do pobrania

Kontakt

Podobne produkty

Biuletyn

Promocje
Do pobrania
Kontakt