Edukacja 2024

Szkolenia z radiologii 2024.

Prowadzący: dr Mateusz Szkliniarz
Miejsce: siedziba KaVo
Al. Jana Pawła II 27, Warszawa
Czas: 10:00-16:00
Cena: 600PLN

Maj
10.05.2024, piątek
Diagnostyka CBCT na co dzień.
24.05.2024, piątek
Diagnostyka RTG w endodoncji.

Czerwiec
15.06.2024, sobota
Diagnostyka RTG w implantoprotetyce.

Zapraszamy na interaktywny warsztat dotyczący diagnostyki obrazowej w endodoncji.

Podczas tego praktycznego wydarzenia wspólnie odkryjemy, jak zaawansowane technologie obrazowania rewolucjonizują współcześnie diagnostykę. Razem zgłębimy strategie efektywnego wykorzystania różnych technik diagnostycznych, takich jak tomografia komputerowa i zdjęcia rentgenowskie, w celu precyzyjnej oceny stanu tkanek zęba oraz korzeni. Dokonamy także analizy obrazów i pokażemy, jak dokładne diagnozy mogą wpłynąć na skuteczność leczenia endodontycznego.

Dołącz do naszego warsztatu, aby poszerzyć swoją wiedzę, zdobyć praktyczne umiejętności i podnieść jakość diagnostyki endodontycznej, jaką oferujesz swoim pacjentom.

Warsztat umożliwi zapoznanie się z:

 • diagnostyką anatomii zębów kwalifikowanych do leczenia endodontycznego,
 • możliwościami lokalizacji złamań, pęknięć oraz perforacji w badaniach obrazowych,
 • diagnostyką zmian OKW,
 • prawidłowym dokonywaniem pomiarów w obrębie badań CBCT,
 • odpowiednim zlecaniem/wykonania badań CBCT przydatnych w endodoncji,
 • poruszania się po oprogramowaniu dedykowanemu 3D.

Uczestnicy będą mieli do dyspozycji komputery wyposażone w dedykowane oprogramowanie wraz z zestawem badań obrazowych.

Współczesna tomografia komputerowa wiązki stożkowej daje możliwość bardzo dokładnej diagnostyki obrazowej w obrębie głowy naszego pacjenta. Naturalnym jest zatem fakt, że najpowszechniejsze zastosowanie technologia ta znalazła w zakresie chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej.

Szkolenie ma na celu przedstawienie możliwości analizy skanów CBCT w przypadku tych oraz innych gałęzi stomatologicznych. Przy wykorzystaniu odpowiednich funkcji w dedykowanym oprogramowaniu możemy zapoznać się z budową anatomiczną zęba leczonego endodontycznie, bądź sprawdzić jakość takiego leczenia, jeśli odbyło się ono w przeszłości.

Możliwa jest precyzyjna ocena położenia zęba zatrzymanego, torbieli, bądź innej zmiany patologicznej w obrębie kości szczęki lub żuchwy. CBCT  pozwala zaplanować wiele zabiegów z zakresu chirurgii (implantacja, ekstrakcje, wyłuszczenie torbieli, etc.) w sposób najbardziej bezpieczny dla pacjenta i wygodny dla lekarza.

W trakcie warsztatu uczestnicy zostaną zapoznani również z parametrami skanów CBCT – wielkości pola obrazowania oraz rozdzielczości. Dowiedzą się w jaki sposób zlecać i wykonywać skany aby efektywnie mogły być one wykorzystane we wszystkich gałęziach stomatologii.

Podczas spotkania poruszane będą następujące zagadnienia:

Możliwości oraz ograniczenia obrazowania 2D i 3D – kiedy i jakie badanie należy zlecić pamiętając o zasadzie ALARA. Jakość badania RTG – co na nią wpływa, jak ją oceniać, jak wyeliminować potencjalne błędy rzutujące na obniżenie jakości badań radiologicznych. Poruszanie się po badaniu CBCT – możliwości oceny tkanek oraz stanów patologicznych poprzez wyświetlanie badania w formie przekroi, rekonstrukcji wolumetrycznej, rekonstrukcji badań 2D (MPR – multi planar reconstruction). Mnogość narzędzi w oprogramowaniu KaVo RTG – jak efektywnie wykorzystywać je na co dzień w poszczególnych przypadkach z zakresu chirurgii, endodoncji, ortodoncji, etc. 

Dokonywanie pomiarów, planowanie położenia wszczepów implantologicznych, lokalizacja kanałów dodatkowych, zębów zatrzymanych oraz inne zagadnienia diagnostyczne spotykane na co dzień w praktyce stomatologa. Podstawy oceny badań RTG w obrębie stomatologii.

Udział w spotkaniu da możliwość uczestnikom świadome wykorzystanie możliwości diagnostycznych RTG jakie dają współczesne aparaty wraz z zaawansowanym oprogramowaniem. Zdobędą oni także wiedzę jak postępować z badaniem CBCT w konkretnej sytuacji klinicznej, aby wydobyć z niego maksymalną ilość informacji.

Implantoprotetyka stanowi obecnie coraz szerzej wykorzystywaną drogę w kierunku odbudowy funkcjonalnej oraz estetycznej braków zębowych u naszych pacjentów. Myśląc o prawidłowym przeprowadzeniu leczenia tego typu należy mieć na uwadze prawidłową diagnostykę przedimplantacyjną w formie badań obrazowych. Współcześnie niemal standardem już jest iż tego typu badania to głównie skany 3D. Dzieje się tak ze względu na specyfikę zabiegu chirurgicznego oraz umiejscowienie pola zabiegowego w bezpośrednim sąsiedztwie ważnych z anatomicznego punktu widzenia struktur. Technologia obrazowania w trójwymiarze znajduje tu doskonałe zastosowanie. Dodatkowo w oparciu o dedykowane oprogramowanie możliwe jest zaplanowanie położenia wszczepów w sposób pożądany z perspektywy przyszłej pracy protetycznej. Mając na uwadze rozkład sił żucia oraz biomechanikę możemy zaplanować pracę estetyczną, funkcjonalną oraz trwałą, a co najważniejsze nie działającą urazowo na układ stomatognatyczny naszego pacjenta.

Część teoretyczna:

 • CBCT – wskazania, dawka promieniowania, ograniczenia technologii,
 • parametry skanów przydatnych w implantoprotetyce,
 • główne zasady prawidłowego pomiaru w obrębie badania 3D,
 • planowanie położenia wszczepów implantologicznych z wykorzystaniem biblioteki implantów oraz dostępnych narzędzi w dedykowanym oprogramowaniu

 

Podczas części praktycznej uczestnicy analizując kolejne badania CBCT zapoznają się z możliwościami diagnostycznymi skanów CBCT w zakresie implantoprotetyki. Przećwiczą prawidłowe poruszanie się oraz dokonywanie pomiarów tkanki kostnej. Będzie także możliwość planowania położenia wszczepu implantologicznego z bazy implantów zawartych w dedykowanym oprogramowaniu. W tym celu udostępnione zostaną uczestnikom komputery wraz z oprogramowaniem do analizy skanów 3D.

W czasie warsztatu kursanci nauczą się:

 • zlecania badań CBCT przydatnych w konkretnej sytuacji klinicznej,
 • efektywnej pracy z oprogramowaniem dedykowanym skanom CBCT,
 • prawidłowych pomiarów dostępnej tkanki kostnej w miejscu planowanego umieszczenia wszczepu implantologicznego,
 • wirtualnego planowania położenia wszczepu z wykorzystaniem bazy implantów .

Zapisz się! 

Liczba miejsc ograniczona. Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty na konto w terminie do 10 dni przed szkoleniem. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłata za udział w szkoleniu na konto: 22 1140 2062 0000 2768 9700 1001.

Zarejestruj się już dziś!