W jaki sposób należy czyścić unit stomatologiczny KaVo?

Pytania i odpowiedzi, dotyczące higieny unitów KaVo.

Jakiego środka dezynfekującego należy używać do czyszczenia powierzchni unitów dentystycznych KaVo i co należy brać pod uwagę? Jakie procedury higieniczne są zalecane po leczeniu pacjentów z grupy wysokiego ryzyka? 

Tutaj odpowiemy na te i inne pytania, dotyczące prawidłowego czyszczenia i dezynfekcji unitów dentystycznych!

Firma KaVo przebadała i zatwierdziła następujące preparaty dezynfekujące:

 • Mikrozid Liquid (producent: Schülke & Mayr)
 • FD 322 (producent: Dürr)
 • Incidin Liquid (producent: Ecolab)
 • CaviCide (producent: Metrex)

Firma KaVo nie ponosi odpowiedzialności w przypadku roszczeń gwarancyjnych lub odszkodowawczych w razie uszkodzeń wynikających ze stosowania innych środków czyszczących i dezynfekujących. Dezynfekcja powinna być wykonywana wyłącznie metodą przecierania.

Ze względu na to, że systemy wodne mogą ulegać kolonizacji przez różne drobnoustroje, nawet jeśli są zgodne ze standardami, kluczowe jest regularne stosowanie płynów do redukcji drobnoustrojów (tylko do wody, która ma kontakt z pacjentami w połączeniu z blokiem wody zgodnym z certyfikatem DVGW.

W tym podejściu rozróżnia się następujące funkcje:

 • Rozwiązanie KaVo zapewniające ciągłą redukcję drobnoustrojów: Poprzez automatyczne dozowanie płynu Oxygenal 6 firmy KaVo, zapewniającego stałą redukcję liczby drobnoustrojów
 • w wodzie wykorzystywanej podczas zabiegów.
 • Program intensywnej redukcji drobnoustrojów, który zapobiega rozwojowi drobnoustrojów w czasie przerw w pracy. W ten sposób zapewnia on higieniczne doprowadzanie wody dla pacjentów. Podczas intensywnej redukcji drobnoustrojów do przewodów doprowadzających wodę jest automatycznie wprowadzany roztwór KaVo Oxygenal 6 o 10x większym stężeniu. Program intensywnej redukcji drobnoustrojów trwa około 45 minut. W tym czasie roztwór nadtlenku wodoru o wyższym stężeniu aktywnie działa w układzie przez co najmniej 30 minut. Firma KaVo rekomenduje uruchamianie intensywnej redukcji drobnoustrojów przed weekendami, świętami itp., i pozostawianie preparatu, aby działał w czasie przerwy w użytkowaniu.
 • Po uruchomieniu programu można wyłączyć unit. Podczas rozruchu urządzenie jest automatycznie płukane do czasu osiągnięcia optymalnego stężenia preparatu Oxygenal 6.
 • W trakcie skróconego programu płukania wszystkie rękawy instrumentów są płukane wodą przez 20 sekund każdy. Program (02) obejmuje automatyczne płukanie układu doprowadzania wody przez co najmniej 2 minuty oraz płukanie wszystkich instrumentów, w tym systemu napełniania kubka. Pozwala to na znaczącą redukcję drobnoustrojów, które uległy nagromadzeniu w okresie przerwy w użytkowaniu.

Zaleca się przeprowadzanie programu płukania:

 1. Na początku dnia pracy (program płukania 02)
 2. Po każdym pacjencie (skrócony program płukania 01)
 • Zamknięty układ cyrkulacji wody w unicie zapewnia stały przepływ dezynfekowanej wody w trakcie zabiegu. Ponadto, gładka teflonowa powierzchnia wnętrza rękawów zapobiega skutecznie odkładaniu się biofilmu.

Menedżer produktu KaVo Jörg Eberle wyjaśnia i demonstruje funkcje higieniczne ESTETICA E70 oraz łatwość wymiany DEKASEPTOL.

W trakcie ciągłej redukcji drobnoustrojów woda stosowana podczas zabiegu zawiera nadtlenek wodoru (H2O2) w bardzo niskim stężeniu (0,02%). W takiej dawce nie stanowi on zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Po pierwsze należy zawsze zapobiegać kontaktom roztworu nadtlenku wodoru z oczami poprzez zakładanie okularów ochronnych. Jeśli mimo to dojdzie do kontaktu wody stosowanej podczas zabiegu, dezynfekowanej preparatem Oxygenal 6, z oczami, należy natychmiast przepłukać je dużą ilością wody. Niskie stężenie, wynoszące 0,02% H2O2, oznacza że nie powinno dojść do trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Nadtlenek wodoru jest wykorzystywany w medycynie do płukania ran, a w stomatologii do miejscowej dezynfekcji tkanek jamy ustnej i do hemostazy, w związku z czym Oxygenal 6 nie stanowi żadnego zagrożenia. Ostatnie badania wskazują, że nadtlenek wodoru nie tylko dezynfekuje, ale również pobudza odpowiedź immunologiczną w obrębie ran, gdzie znajdują się białe krwinki. Przyspiesza to proces gojenia.

Nie opisano jak dotąd takich przypadków i nie stwierdza się alergii na nadtlenek wodoru. Pacjenci z rozpoznaną alergią na nadtlenek wodoru, nie mogą mieć kontaktu z wodą z dodatkiem preparatu KaVo Oxygenal 6.

To zależy w dużym stopniu od częstości przeprowadzania intensywnej redukcji drobnoustrojów oraz częstości i objętości wody nalewanej do płukania ust. Z naszych doświadczeń wynika, że jedna butelka preparatu Oxygenal wystarcza na około 4 do 6 tygodni.

Firma KaVo opracowała w tym celu specjalny żel Dekaseptol. Produkt ten służy do dezynfekcji układu ssącego.

Żel Dekaseptol ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, przeciwprątkowe i przeciwwirusowe. Działa także skutecznie na HBV i HIV. Jest wymieniany na listach preparatów do dezynfekcji przez VAH i DGHM.

W systemie higieny KaVo HYDROclean (tylko w modelach E70/E80) około 25 ml preparatu DEKASEPTOL jest pompowane przez przewody ssące do układu ssącego unitu. Dodatkowo 10 ml preparatu DEKASEPTOL jest podawane do misy spluwaczki.

Przy średniej objętości wynoszącej łącznie ok. 35 ml na każde użycie, jeden litr preparatu DEKASEPTOL wystarczy na około 28 cykli czyszczenia HYDROclean. Przy stosowaniu średnio jeden raz dziennie (więcej w przypadku zabiegów chirurgicznych) butelkę należy napełniać średnio raz w miesiącu.

 • Dezynfekcja wszystkich powierzchni skażonych na skutek kontaktu lub aerozolu przy użyciu preparatów do dezynfekcji powierzchniowej przebadanych i zatwierdzonych przez KaVo. Należy przestrzegać czasu działania, opisanego przez producentów.
 • Wszystkie układy wodne należy przepłukać zgodnie z zaleceniami zawartymi w aktualnych wytycznych RKI (ok. 20 sekund).
 • Przeprowadzić dezynfekcję układu odprowadzającego wodę lub układu ssącego, używając żelu KaVo DEKASEPTOL.
 • Wyczyścić, zdezynfekować i wysterylizować wszystkie prostnice i kątnice, nakładki na uchwyty, przewody odprowadzające, końcówki ssaka, końcówki robocze, narzędzia ręczne itp. zgodnie ze specyfikacją producentów.

Nasze rady i wskazówki

Higiena – to proste...

Czas czytania: 5 minutes

Higiena unitów stomatologicznych

Czas czytania: 8 minutes