SONICflex™ spetsar

Förbrukningsvaror

En lämplig spets för alla indikationer

KaVo SONICflex spetsar finns i många utföranden som ger många möjligheter för luftscalern.

 • Fler spetsar och fler användningsmöjligheter än någon annan scaler.
 • Mer än 50 olika spetsar.
 • Passar alla indikationer.
 • Garanterar framgångsrik och minimalt invasiv behandling.

Mångfald utvecklad till perfektion.

Riskontrol

1.002.8893KaVo Spets Vit250st/fp
1.002.8894KaVo Spets Gul250st/fp
1.002.8895KaVo Spets Grön250st/fp
1.002.8896KaVo Spets Blå250st/fp
1.002.8897KaVo Spets Rosa250st/fp

KaVo SONICflex endo (endodonti) används för att forma pulpakaviteten vid rotpreparering och preparering av kanalöppningarna.

 

Översikt

 

 

SONICflex Tips Consumables

Indikationer för KaVo SONICflex endo
 • utformning av pulpakaviteten vid rotpreparering (kronöppning)
 • preparering av kanalöppningar
 • sökande efter kanaler
 • borttagning av mjuka material under granskning
 • crown-down-preparering
 • sats med spetsar med diamantbeläggning.

 

 

Funktioner

 

SONICflex Tips Consumables

 • Utmärkt översikt under preparering.
 • Direkt sikt och kontroll vid användning av luppglasögon och operationsmikroskop.
 • Snabb preparering och borttagning av gamla rotfyllningar.
 • Enklare upptäckt av kanaler.
 • Förlängning av sklerotiska kanaler.
 • Preparering av rak åtkomst till kanalerna utan att försvaga kronorna.
 • Borttagning av hårda rotfyllningsmaterial, cement och stift.
 • Undviker perforering och stepping.
 • Spraykylning.

 

 

Tekniska specifikationer

 

SONICflex endo spets nr 66

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: formning av kavitet för åtkomst, borttagning av utskjutande delar.
 • Form: stor knopp med diamantbeläggning D 46.
 • Artikelnummer: 1.000.5825
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.1992
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex endo spets nr 67

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: utvidgning av större kanaler.
 • Form: konisk 125° med diamantbeläggning D 46.
 • Artikelnummer: 1.000.5822
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.1994
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex endo spets nr 68

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: utvidgning av större kanaler.
 • Form: konisk 112° med diamantbeläggning D 46
 • Artikelnummer: 1.000.5823
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.1996
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex endo spets nr 69

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: borttagning av kvarvarande fyllningsmaterial i rotkanalen.
 • Form: liten knopp med diamantbeläggning D 46.
 • Artikelnummer: 1.000.5827
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.006.1998
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex endo spets nr 70

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: för särskilt långa och breda kanaler.
 • Form: konisk 117° med diamantbeläggning D 25. Främre området har inte diamantbeläggning.
 • Artikelnummer: 1.000.5821
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.006.2000
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex endo spets nr 96 för rengöring

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: för spolning av rotkanalen, borttagning av partikel- och smutslager samt förbättring av resultatet vid sköljning med antibakteriell lösning.
 • Form: 105° respektive 75° vinkel.
 • Order number:
  1.007.1142 SONICflex endo spets för rengöring, set A
  1.008.5163 SONICflex endo spets för rengöring, A
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).
 • Artikelnummer:
  1.008.5164 SONICflex endo spets för rengöring
  1.006.2045 SONICflex endo spets för rengöring, set
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L och 2003/L).
 • Artikelnummer:
  endo-nålar för rengöring för SONICflex 2000 N/L, 2003 och 2008
  1.006.2042 SONICflex endo nål 015 för rengöring, vit
  1.006.2043 SONICflex endo nål 020 för rengöring, gul
  1.006.2044 SONICflex endo nål 025 för rengöring, röd

KaVo SONICflex retro (kirurgi) är en uppsättning spetsar för minimalt invasiv, axiell retrograd preparering, fyllning av rotkanaler och preparering av underskärningar.

 

Översikt

Problemet

Retrograd rotkanalsbehandling innebär begränsat utrymme och begränsad lateral åtkomst. Benvävnad måste skyddas och tandens stabilitet måste bibehållas. Roterande instrument skapar ibland motsatt effekt, större benfönster och svårare axiell preparering av kanalen.

Lösningen

KaVo SONICflex retro-systemet (0.571.0381) möjliggör skonsam och effektiv ljudbaserad retrograd rotkanalsbehandling med motvinklade spetsar med diamantbeläggning:

 • isthmus (vänster och höger)
 • cylinder (vänster och höger)
 • t-formad (vänster och höger)
 • specialspetsar för förskjutna tandrotspetsar
 • fyllningsinstrument (vänster och höger).

 

 

SONICflex Tips Consumables

KaVo SONICflex retro-spetsar med diamantbeläggning som baseras på dr Ilgensteins arbete och motsvarande fyllningsinstrument har motvinklade former som underlättar arbetet avsevärt.

Benfönstret kan hållas till minimal storlek eftersom spetsarna är mycket små och har en fin form. På så vis skyddas frisk benvävnad.

Med de dubbelvinklade spetsarna och fyllningsinstrumenten går det att göra en kontrollerad, axiellt inriktad retrograd rotpreparering även i kindtänder i överkäken och underkäken.

Användning av KaVo SONICflex retro-spetsar och motsvarande fyllningsinstrument innebär

 • betydligt enklare arbete för tandläkaren
 • ökat utbud av indikationer för apikal resektion i alla delar av käkarna.

 

 

Funktioner

 

SONICflex Tips Consumables

 • Små, elegant utformade spetsar för axiellt inriktad retrograd rotkanalspreparering i framtänder och kindtänder med minimala bendefekter.
 • Diamantbelagda spetsar och sono-abrasion-teknik möjliggör för första gången äkta retrograd kavitetspreparering.
 • Med SONICflex retro-pekaren går det enkelt att hitta huvudkanaler, sidokanaler och anslutande kanaler.
 • Cylindriska SONICflex retro-spetsar för preparering av rotkanaler.
 • T-formade SONICflex retro-spetsar för preparering av underskärningar.
 • Specialspets för axiellt inriktad öppning och preparering kraftigt orally-inclined lutande tandrotspetsar.
 • Preparering till ett penetreringsdjup på 5 mm är möjligt.
 • Fyllningsinstrument av samma storlek för kondensering av fyllningsmaterial vid retrograd rotfyllning.
 • SONICflex retro-spetsarna är utrustade med optimerad ledning av kylvätskan.
 • Steril kylvätska kan ledas till SONICflex via en adapter.
 

Resultat

 • Betydligt enklare arbete med SONICflex retro-spetsar.
 • Ökat utbud av indikationer eftersom SONICflex retro-spetsar kan användas i alla delar av käkarna.
 

KaVo SONICflex retro – mångsidighet i en spets

 • Axiellt inriktad preparering av definierade och medicinskt exakta retrograda kaviteter.
 • Skydd av periapikal benvävnad.
 • Förenklad åtkomst till modifierade tandrotspetsar även vid komplexa anatomiska förhållanden.

 

 

Tekniska specifikationer

 

Översikt över SONICflex retro-instrument

SONICflex Tips Consumables

 

 

Inställningar

  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
SONICflex retro skonsam standard  

 

 

SONICflex retro-spets nr 56

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: sökning efter/lokalisering av rotkanalen. Avsevärd förenkling av arbetet vid retrograd kavitetspreparering.
 • Form: extremt smal cylindrisk spets med diamantbeläggning D 46, vänster.
 • Artikelnummer: 0.571.7322
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.2040
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex retro-spets nr 57

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: sökning efter/lokalisering av rotkanalen. Avsevärd förenkling av arbetet vid retrograd kavitetspreparering.
 • Form: smal cylindrisk spets med diamantbeläggning D 46, höger.
 • Artikelnummer: 0.571.7332
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.2041
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex retro-spets nr 16

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: preparering av rotkanal. Betydligt enklare åtkomst även i rötter med många vindlingar.
 • Form: liten cylinder med diamantbeläggning D 64, vänster.
 • Artikelnummer: 0.571.5541
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.2036
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex retro-spets nr 17

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: preparering av rotkanal. Betydligt enklare åtkomst även i rötter med många vindlingar.
 • Form: liten cylinder med diamantbeläggning D 64, höger.
 • Artikelnummer: 0.571.5581
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.2035
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex retro-spets nr 20

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: preparering av underskärning. Korrekt rotkanalspreparering, av inre omkretsen, med minimala bendefekter.
 • Form: liten, päronformad med diamantbeläggning D 64, vänster.
 • Artikelnummer: 0.571.5521
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.2037
  (passar för SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex retro-spets nr 21

SONICflex Tips Consumables

 

 

 • Behandling: preparering av underskärning. Korrekt rotkanalspreparering, av inre omkretsen, med minimala bendefekter.
 • Form: liten, päronformad med diamantbeläggning D 64, höger.
 • Artikelnummer: 0.571.5561
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.006.2038
  (passar för SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex retro-spets nr 55

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: för rötter med tandrotspetsar som lutar kraftigt mot munhålan.
 • Form: diamantbeläggning D 46.
 • Artikelnummer: 0.571.7342
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.2039
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

 

 

Tillämpning

Preparering av retrograd kavitet i tre steg (FPR-regeln):

 • F – Finn kanalen i det avskurna tvärsnittet.
 • P – Preparering av kaviteten.
 • R – Applicering av retention.

 

F – Finn kanalen i det avskurna tvärsnittet.

Exponering av kanalens ingång med SONICflex retro-pekare (spets nr 56 och 57).

 

P – Preparering av kaviteten.

SONICflex Tips Consumables

Preparering av kaviteten med den minsta cylindriska spetsen (nr 16/17) till ett penetreringsdjup på minst 3 mm (diamantbeläggning).

id behov ytterligare gradvis bearbetning med större spetsstorlekar (spets i specialstorlekarna 18/19) tills prepareringen täcker hela kavitetens bredd, dvs. tills prepareringen når dentinet och det varken finns kvar gammalt rotfyllningsmaterial eller gamla partiklar.

 

Specialspetsar underlättar åtkomst om roten är tydligt krökt (spets nr 55).

 

R – Applicering av retention.

SONICflex Tips Consumables

Preparering av en underskärning (retention) med en T-formad SONICflex retro-spets av de största arbetsstorlekarna (spets nr 20, 21).

Prepareringen ska göras utan tryck och utan kontakt mellan den oscillerande spetsen och andra instrument (t.ex. stödhakar). Det hindrar spetsens från att effektivitet begränsas.

Den borttagna tandvävnaden och tandstenen sköljs ut ur kanalen genom pumprörelser under prepareringen.

 

Publikationer – litteratur

B. Ilgenstein
Ein neues Instrumentarium zur retrograden Wurzelkanalaufbereitung mittels sonoabrasiver Präparationstechnik. Fünfjahresreslutate in Vorbereitung.

Arx, T., Kurt, B., Ilgenstein, B., Hardt, N.
Wurzelspitzenresektion und retrograde Wurzelfüllung: Erste Erfahrungen und Ergebnisse mit einem neuen Instrumentarium für die retrograde Präparation. ENDODONTIE, 6. Jahrg. 01 (1997): 27–40.

Arx, T., Kurt, B., Ilgenstein, B., Hardt, N.
Wurzelspitzenresektion und retrograde Wurzelfüllung. Einjahresresultate mit einem neuen Instrumentarium für die retrograde Präparation. ENDODONTIE, 7. Jahrg. 02 (1998): 115–124.

Arx, T., Kurt, B., Ilgenstein, B., Hardt, N.
Preliminary results and analysis of a new set of sonic instruments for root end cavity preparation. Int Endod J. 31 (1998): 32–38.

Ilgenstein, B., Raveh, J., Stich, H., Berthold, M.
BIOCEM® - ein neues Material zur retrograden Wurzelfüllung. Fünfjährige klinische Resultate. Schweiz Monatsschr. Zahnmed. Vol. 105: 08 (1995) 1015–1022.

KaVo SONICflex prep (proteser) är spetsar för definierad, approximal efterbehandling för adhesiva inlays och onlays.

 

Översikt

 

SONICflex Tips Consumables

Preparering av adhesiva inlays och onlays

 • exakt preparering av olika fasvinklar runt kanter
 • förebyggande av oönskad underskärning
 • exakt resultat av preparering
 • reproducerbara resultat
 • förbättrade prepareringskanter för tandtekniker
 • inga skador på intilliggande tänder.

 

Problemet

Approximala adhesiva inlays och onlays ska helst passa exakt i kaviteten, med olika fasvinklar och kanter, harmoniska övergångar och ingen underskärning. Det här är extremt svårt att uppnå i praktiken. Roterande instrument skapar ofta det motsatta, oregelbundna former och kanter, och därmed ett dåligt underlag för tandteknikern, liksom onödigt stora förlängningar.

 

Lösningen

KaVo SONICflex prep ceram spetsar för porslinspreparering möjliggör perfekt efterbehandling och perfekt definierade kaviteter genom exakt överföring av spetsarnas geometri direkt till tandvävnaden. Spetsarna är speciellt utvecklade för adhesiva inlays och onlays.

 

SONICflex Tips Consumables

 

Utformning av spetsar för porslinspreparering – SONICflex prep ceram

En sono-abrasion-prepareringsspets har utvecklats för kaviteten till adhesiva inlays, för bättre kontroll när önskad geometri hos kaviteten skapas. Spetsen heter SONICflex prep ceram.

Den grundläggande formen är en trapets och prepareringsytan är täckt med en 46 μm tjock diamantbeläggning.

Den ocklusalt avvikande spetsen har en cervikal fasvinkel på 75° och en lateral fasvinkel på 60°.

De laterala och cervikala ytorna är sammanlänkade med en tydlig rundad profil.

 

 

Funktioner

SONICflex Tips Consumables

 • Inga skador på intilliggande tänder.
 • Exakt överföring av spetsens geometri till kavitetskantens vinklar
  – ingen oönskad underskärning
  – specifikt genomförande av fasvinklar
  – harmoniska övergångar mellan cervikala och laterala kantområden
  – kantområden och prepareringsytor som ät släta och fria från defekter.
 • Förbättrade tandrestaurationer genom optimering av kaviteternas form.
 • Passar alla hybridkompositer med helporslin eller finkorniga hybridkompositer (exempelvis CEREC®*, EMPRESS®**, TARGIS VECTRIS®** osv.). Reproducerbara behandlingsresultat.
 • Minskad stress under behandlingen vid kritiska processer.
 • Minskat kompetensberoende vid komplext prepareringsarbete tack vare den enkla användningen.
 • Minskad tidsåtgång för prepareringsarbete.
 • Bevarande av frisk tandvävnad.

*   Registrerat varumärke som tillhör SIRONA Dental Systems GmbH + Co. KG, Bensheim, Tyskland.
** Registrerat varumärke som tillhör IVOCLAR AG, Schaan, Liechtenstein.

 

 

 

Tekniska specifikationer

 

Inställningar

  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
prep ceram efterbehandling   preparering
prep gold efterbehandling   preparering
prep CAD/CAM efterbehandling   preparering

 

 

SONICflex prep gold spets nr 49 för guldpreparering, mesial

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: exakt preparering av olika fasvinklar runt marginaler, efter grov preparering utförd med roterande instrument. Det här möjliggör bättre tandrestauration.
 • Form: mesiala spetsar med diamantbeläggning D 46 och definierade fasvinklar på 60° lateralt och 75° cervikalt.
 • Artikelnummer: 0.571.7212
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.1983
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex prep gold spets nr 50 för guldpreparering, distal

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: exakt preparering av olika fasvinklar runt kanter, efter grov preparering utförd med roterande instrument. Det här möjliggör bättre tandrestauration.
 • Form: distala spetsar med diamantbeläggning D 46 och definierade fasvinklar på 60° lateralt och 75° cervikalt.
 • Artikelnummer: 0.571.7222
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.006.1984
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex prep ceram spets nr 51 för porslinspreparering

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: exakt preparering av olika fasvinklar runt kanter, med gradvis vinkelövergång från cervikala till laterala områden.
 • Form: mesiala spetsar med diamantbeläggning D 46 och definierade fasvinklar på 60° lateralt och 75° cervikalt.
 • Artikelnummer: 0.571.7262
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.1985
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex prep ceram spets nr 52 för porslinspreparering

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: exakt preparering av olika fasvinklar runt kanter, med gradvis vinkelövergång från cervikala till laterala områden.
 • Form: distala spetsar med diamantbeläggning D 46 och definierade fasvinklar på 60° lateralt och 75° cervikalt.
 • Artikelnummer: 0.571.7272
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.1986
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex prep CAD/CAM spets nr 34 för CAD/CAM-preparering

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: perfekt anpassning av kavitetsprepareringar till CAD/CAM-systemens specifika krav.
 • Form: mesial spets med diamantbeläggning D 46 och 60° lateral vinkel, 90° cervikal vinkel.
 • Artikelnummer: 1.002.1984
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.006.1977
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex prep CAD/CAM spets nr 35 för CAD/CAM-preparering

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: perfekt anpassning av kavitetsprepareringar till CAD/CAM-systemens specifika krav.
 • Form: distal spets med diamantbeläggning D 46 och 60° lateral vinkel, 90° cervikal vinkel.
 • Artikelnummer:1.002.1986
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.006.1979
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex spets nr 97 för kronpeparering

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: kronpeparering. Användning av roterande kronpepareringsinstrument i kombination med soniska spetsar av liknande form är det perfekta förfarandet för framgångsrik kronpeparering.
 • Form: radiell spets med diamantbeläggning D46.
 • Artikelnummer: 1.008.6383
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L och 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.008.6384
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex spets nr 98 för kronpeparering

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: kronpeparering. Användning av roterande kronpepareringsinstrument i kombination med soniska spetsar av liknande form är det perfekta förfarandet för framgångsrik kronpeparering.
 • Form: radiell spets med diamantbeläggning D46.
 • Artikelnummer:1.008.6385
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L och 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.008.6386
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S).

Publikationer – litteratur

Hugo, B., Stassinakis, A. & Hotz, P.
New method für reproducible and standardized cavity preparation of class II lesions. J Dent Res 74 (Abstract 1274), 560 (1995).

Hugo, B.
Entwicklung und Anwendungsmöglichkeiten oszillierender Verfahren in der Präparationstechnik (Teil II). DZZ 52, 11/97, S. 718–727.

 

 

Tillämpning

 

Med SONICflex prep sono-abrasion-prepareringsspetsar går det att preparera önskad kavitetsgeometri och samtidigt undvika iatrogen skada på intilliggande tänder.

liniskt beprövade roterande instrument kan användas för att effektivt ta bort gamla fyllningar och restaurationer och för att göra en grundpreparering.

För detaljerad preparering av avfasade proximala kanter är oscillerande instrument med diamantbeläggning särskilt lämpliga.

SONICflex prep ceram spetsar för preparering av laboratorieframtagna proteser är täckta med en fin diamantbeläggning (kornstorlek 46 μm).

 

Proximal prepareringssekvens med adhesiv inlay eller onlay

 

SONICflex Tips Consumables

 

Primär proximal preparering med roterande instrument

Den primära prepareringen av de ocklusala och proximala kaviteterna utförs med cylindriska eller koniska slipverktyg. Obearbetade kanter visas i gult.

SONICflex Tips Consumables

 

Primär ocklusal prepareringmed roterande instrument

önskad kontakt med intilliggande tandytor måste undvikas genom fast styrning av instrumentet. De gulmarkerade områdena är emaljkanter som inte kan tas bort med roterande instrument.

SONICflex Tips Consumables

 

Primär cervikal preparering med roterande instrument

Tunna emaljkanter (visas i gult) blir ofta kvar vid det cervikala prepareringssteget och kan lätt brytas.

SONICflex Tips Consumables

 

 

Proximal detaljpreparering med sono-abrasion-instrument

SONICflex® prep ceram-spetsens längsgående axel riktas in efter den planerade riktningen ett inlay ska föras in och instrumentet används på kavitetens laterala väggar.

SONICflex Tips Consumables

 

Ocklusal detaljpreparering med sono-abrasion-instrument

Genom parallell förflyttning av spetsen med bibehållen vinkel på axeln skapas en kavitet med minimala ocklusala avvikelser. Spetsen roterar kring sin längsgående axel för en exakt tillämpad fasvinkel.

SONICflex Tips Consumables

 

Cervikal detaljpreparering med sono-abrasion-instrument

En definierad cervikal kant skapas med SONICflex prep ceram-spetsen. För efterbehandling ska instrumentets kant hållas strax utanför kavitetens kant (pil).

 

Exempel på tillämpning – ett kliniskt fall

 

SONICflex Tips Consumables

Inlay-protesen i guld i tand 17 sitter löst.

 

SONICflex Tips Consumables

När inlay-protesen har tagits bort syns den verkliga omfattningen av sekundärkariesen tydligt.

 

SONICflex Tips Consumables

 

Färdig kavitet för en adhesiv inlay-protes. Proximal preparering gjordes uteslutande med SONICflex prep ceram-spetsen. Vid en jämförelse mellan den ursprungliga situationen och den påföljande väldefinierade kaviteten framgår det tydligt hur sono-abrasion bevarar tandvävnaden. Endast lite frisk tandvävnad offras under den sekundära prepareringen.

SONICflex Tips Consumables

Resultat med adhesivt Empress® porslinsinlay på tand 17.

KaVo SONICflex spetsar för strippning/formning (proteser) är mycket tunna spetsar med diamantbeläggning (D25) för det interproximala området.

 

Översikt

 

SONICflex Tips Consumables

SONICflex spets för strippning/formning: spetsar för bearbetning i det interproximala området.

Är mycket tunna spetsar med diamantbeläggning (D25) för det interproximala området.

 

SONICflex Tips Consumables

Indikation

 • Separation före preparering av pelare för kronor.
 • Utjämning av skarpa övergångar vid den interproximala gränsen till prepareringar, som en del av kavitetspreparering.
 • Anatomisk formning av interproximala ytor på kompositfyllningar.
 • Interproximal emaljreduktion som en del av behandling inom tandreglering.

 

 

Funktioner

KaVo SONICflex tips

Är mycket tunna spetsar med diamantbeläggning (D25) för det interproximala området.

 

Fördelar

 • Spetsarna är endast täckta på ena sidan. På så vis kan intilliggande tänder förbli orörda.
 • Möjlighet att välja mellan platta (för strippning) och konvexa (för formning) spetsar.

 

 

Tekniska specifikationer

Inställningar

  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
SONICflex spets för strippning / formning standard    

 

SONICflex spets nr 73 för strippning

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: separation före påbörjad preparering av tandstump för krona.
  Avrundning av skarpa övergångar vid proximala prepareringskanter, som del i kavitetspreparering.
  Anatomins utformning av proximala ytor på kompositfyllningar.
  Proximal emaljreduktion som en del av tandreglering (till exempel om Invisalign används).
 • Form: platt, mesial spets med diamantbeläggning(D 25).
 • Artikelnummer: 1.011.2993
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.011.2994
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex spets nr 74 för strippning

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: separation före påbörjad preparering av tandstump för krona.
  Avrundning av skarpa övergångar vid proximala prepareringskanter, som del i kavitetspreparering.
  Anatomins utformning av proximala ytor på kompositfyllningar.
  Proximal emaljreduktion som en del av tandreglering (till exempel om Invisalign används).
 • Form: platt, distal spets med diamantbeläggning(D 25).
 • Artikelnummer: 1.011.2995
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.011.2996
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex spets nr 75 för formning

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling:separation före påbörjad preparering av tandstump för krona.
  Avrundning av skarpa övergångar vid proximala prepareringskanter, som del i kavitetspreparering.
  Anatomins utformning av proximala ytor på kompositfyllningar.
  Proximal emaljreduktion som en del av tandreglering (till exempel om Invisalign används).
 • Form: konvex, mesial spets med diamantbeläggning(D 25).
 • Artikelnummer: 1.011.2997
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.011.2998
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex spets nr 76 för formning

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: separation före påbörjad preparering av tandstump för krona.
  Avrundning av skarpa övergångar vid proximala prepareringskanter, som del i kavitetspreparering.
  Anatomins utformning av proximala ytor på kompositfyllningar.
  Proximal emaljreduktion som en del av tandreglering (till exempel om Invisalign används).
 • Form: konvex, distal spets med diamantbeläggning(D 25).
 • Artikelnummer: 1.011.2999
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.011.3000
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

KaVo SONICflex cem (restaurationer) är en spets som forseating en laboratorierestauration med skonsamma ljudvibrationer.

 

Översikt

SONICflex Tips Consumables

 

SONICflex cem spets nr 12

Är en spets som forseating en laboratorierestauration med skonsamma ljudvibrationer.

 

Problemet

Kantanpassning: dess kvalitet avgörs under de få minuter då protesen sätts in. En oregelbunden kantanpassning försämrar inlay-protesens kvalitet och livslängd.

 

 

Lösningen

KaVo SONICflex cem spets (0.571.5431) med plasthatt för smidig och exakt insättning av inlays. Spetsen är särskilt täckt.

 

 

Funktioner

 

SONICflex Tips Consumables

 • Bästa möjliga kantanpassning genom insättning med vibration vid hörbara frekvenser. Används för inlays/onlays/fasader av porslin och inlays av gjutet guld samt delkronor. Risken för sekundär karies minskar därmed.
 • Skonsamma rörelser: den vibrerande metoden för den laboratorieframtagna restaurationen exakt på plats.
 • undad skyddshatt för insättning utan skador, även i svåråtkomliga områden.

 

 

Tekniska specifikationer

SONICflex cem spets nr 12

SONICflex Tips Consumables
 

 

 • Behandling: skonsam och säker insättning av inlays.
 • Form: rundad plastkåpa.
 • Artikelnummer: 0.571.5431
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.006.2021
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).
 • Artikelnummer: 0.571.7142
  CEM-tillbehör.

KaVo SONICflex implant (kirurgi), spetsen för rengöring av implantat.

 

Översikt

 

SONICflex Tips Consumables

SONICflex implant – spetsen för rengöring av implantat

Kliniska krav: subgingival rengöring av släta halsområden på huvudsakligen titanimplantat. Särskilda spetsar krävs vid professionell rengöring av tänderna på patienter med implantat. Konventionella scalerspetsar i härdat stål är hårda och kan skada den mjuka titanytan, vilket bidrar till en snabb ansamling av plack.

 • För effektiv borttagning av subgingival plack och konkretion.
 • Ingen nötning, inga repor.
 • Snabb och enkel att använda.
 • En produkt för patienten: effektiv, ingen risk för infektion och utmärkt förhållande mellan pris och resultat.
 • Profylaktisk implantatrengöring i steg.
 • Används med SONICflex quick 2008, nivå 1.

 

 

Funktioner

 

SONICflex Tips Consumables

 • Skyddar kollagen mjukvävnad och rotytormot skador.
 • Effektiv rengöring i fickor upp till 9 mm djup.
 • Förbättrad bakteriekontroll.
 • Effektiv borttagning av subgingival plack och tandsten runt implantat.

 

 

Tekniska specifikationer

 

SONICflex implant spets

 

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: effektiv borttagning av subgingival plack och tandsten runt implantat.
 • Form: koniska spetsar med plastbas (PEEK) för engångsbruk.
 • Artikelnummer: 1.003.8167
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.006.2027
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).
 • Artikelnummer: 1.003.8168
  för engångsbruk, plastbas (30 st.).

KaVo SONICflex scaler (förebyggande) är smala spetsar för skonsam och säker borttagning av hård supragingival tandsten.

 

Översikt

SONICflex Tips Consumables

Förebyggande

Är smala spetsar för skonsam och säker borttagning av hård supragingival tandsten.

 

Problemet

Plack och tandsten är verkligt envisa fenomen. Borttagning vid profylax och under återbesök innebär ofta mycket hårt arbete och emalj och vävnad kan skadas oavsiktligt.

Lösningen

KaVo SONICflex scaler-systemet har flera olika spetsar för hållbar tandstensborttagning med hjälp av ljud:

 • tre standardspetsar, universell, skära, perio
 • en specialspets, extra lång perio.

 

 

Funktioner

KaVo SONICflex scaler – egenskaper

 • Hård mot tandsten. Hård supragingival tandsten har ingen chans mot rörelser i ljudfrekvens.
 • Skonsam mot vävnad. De vibrerande rörelserna är skonsamma mot emalj och mjukvävnad.
 • Skonsam förpolering. Mjuka kanter polerar tandytan varsammare än ultraljudsscalers.
 • Noggrannare sköljning. Eftersom mängden kylvatten förblir konstant förhindras skadlig värmeutveckling.

KaVo SONICflex scaler – mångfald utvecklad till perfektion

 • Fyra spetsar: universell, skära, perio, extra lång perio (subgingival behandling).
 • Universell tillämpning.
 • Skonsam borttagning av tandsten.
 • Behandlingen är behaglig för patienten.

 

 

Tekniska specifikationer

 

SONICflex scaler spets nr 5

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: borttagning av stora områden av tandsten.
 • Form: universell.
 • Artikelnummer: 0.571.5171
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.005.8949
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex scaler spets nr 6

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: borttagning av stora områden av supragingival tandsten.
 • Form: skära.
 • Artikelnummer: 0.571.5181
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.005.8950
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex scaler spets nr 7

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: borttagning av stora områden av supragingival tandsten.
 • Form: Perio.
 • Artikelnummer: 0.571.5191 (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.005.8951 (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex scaler spets nr 8

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: borttagning av supragingival och subgingival tandsten.
 • Form: Perio, extra lång.
 • Artikelnummer: 0.571.5371 (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.006.1953 (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

KaVo SONICflex paro (parodontologi) är rundade och mycket fint vinklade spetsar för skonsam rengöring av fickor i sluten parodontal behandling.

 

Översikt

 

SONICflex Tips Consumables

 

Minimalt invasiv parodontal behandling

 • Effektiv rengöring av fickor upp till 9 mm djup.
 • Skyddar kollagen mjukvävnad och rotytor mot skador.
 • Förbättrad bakteriekontroll.

 

Systematiskt parodontal behandling uppdelad i flera faser

Eftersom bakterier återkoloniserar tandköttsfickorna är sekundär parodontal behandling (återbesök) en av de viktigaste aspekterna av behandlingen.

 

Parodontologi

Är rundade och mycket fint vinklade spetsar för skonsam rengöring av fickor i sluten parodontal behandling.

 

Problemet

Fullständig borttagning av subgingival plack är avgörande för att parodontal behandling ska vara framgångsrik. Konventionella instrument når inte alla områden med bakterier och resultatet är ofta otillfredsställande.

 

Lösningen

SONICflex Tips Consumables

 

 

 

KaVo SONICflex paro-spetsar (0571 0371) används för minimalt invasiv rengöring av tandköttsfickor. Den skonsamma och effektiva behandlingen garanterar en gynnsam prognos för restauration i ett inflammationsfritt parodontalt område. Med de här spetsarna bevaras tänderna under längre tid.

 • Rundade, förlängda spetsar: rak, vinklad åt vänster och vinklad åt höger.

 

 

 

SONICflex Tips Consumables

 

 

Det krävs bara två instrumentspetsar för noggrann behandling av alla tänder: en spets med vänstersvängd (nr 61) funktionell ände och en spets med högersvängd (nr 62) funktionell ände.

Dessutom finns den raka universella spetsen (nr 60) tillgänglig.

Med KaVo SONICflex-systemet krävs inga tidskrävande instrumentbyten mellan en mängd olika spetsar.

 

 

Funktioner

 

SONICflex Tips Consumables

 

 

SONICflex Tips Consumables

KaVo SONICflex paro – egenskaper

 • Utmärkt åtkomst även i svåråtkomliga områden tack vare extremt fina spetsar.
 • Raka spetsar för det främre tandområdet och på laterala ytor. Vinklade spetsar för molarer och mellanrummen mellan tänderna.
 • Effektiv borttagning av beläggningar. Enkel och effektiv borttagning av patogen plack och endotoxiner från tandköttsfickor upp till 9 mm djup.
 • Effektiv mot bakterier. Jämn överföring av ljudfrekvensen gör att bakteriernas cellstruktur förstörs.
 • Skyddar vävnaden. Spetsens rörelser vid ljudfrekvens påverkar inte rotytan eller intilliggande kollagen mjukvävnad.
 • Bakterier i tandköttsfickorna spolas ut med ett konstant flöde av kylvatten (sprayvatten, steril koksaltlösning eller vätskor som innehåller läkemedel). Lösgjord plack sköljs bort på ett tillförlitligt sätt och avsättningen av ytterligare plack med bakterier minskas.
 • Desinfektion: vätskor som innehåller läkemedel kan användas.
 • Accelererad läkningsprocess och märkbart förbättrad anslutning av mjukvävnaden.
 • Framgångsrik behandling av parodontit med den slutna metoden.

 

 

Tekniska specifikationer

 

Inställningar

 
  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
SONICflex paro skonsam standard  

 

SONICflex paro spets nr 60

SONICflex Tips Consumables

 

 

 • Behandling: skonsam rengöring av fickor under parodontal behandling. Effektiv rengöring i fickor upp till 9 mm djup i det främre området och på släta ytor.
 • Form: lång rak spets med rundad yta.
 • Artikelnummer: 0.571.7402
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.1934
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex paro spets nr 61

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: skonsam rengöring av fickor under parodontal behandling. Effektiv rengöring i fickor upp till 9 mm djup. Framtänderna och tänderna i första/tredje kvadranten nås buckalt medan premolarer och molarer i andra/fjärde kvadranten nås palatalt/lingualt.
 • Form: vänstervinklad spets med rundad yta.
 • Artikelnummer: 0.571.7412
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.1935
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex paro spets nr 62

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: skonsam rengöring av fickor under parodontal behandling. Effektiv rengöring i fickor upp till 9 mm djup. Framtänderna och tänderna i andra/fjärde kvadranten nås buckalt medan premolarer och molarer i första/tredje kvadranten nås palatalt/lingualt.
 • Form: högervinklad spets med rundad yta.
 • Artikelnummer: 0.571.7422
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.006.1936
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

 

 

Tillämpning

 

Användning av KaVo SONICflex paro-spetsar

 

SONICflex Tips Consumables

 

Det krävs bara två instrumentspetsar för noggrann behandling av alla tänder:

en spets med vänstersvängd distal ände (KaVo SONICflex paro-spets nr 61) och en spets med högersvängd distal ände.

 

För att förbättra rengöringens resultat ska områden mellan tänderna på tänder som tidigare rengjorts palatalt även behandlas buckalt och lingualt/palatalt med en horisontellt infört spets som hålls i en vinkel.

När rengöringens resultat granskats med hjälp av en sprayvattenspruta och en fin prob används SONICflex paro-spets nr 62 på samma sätt men från motsatt sida för att slutföra bearbetningen av alla rotytor. Den raka SONICflex paro-spetsen nr 60 kan vid behov användas för ytterligare bearbetning av släta ytor.

Behandling av rotytan

Användning av soniska scalers skiljer sig väsentligt från användning av manuella instrument där hela skärytan glider över rotytan. I det senare fallet skapar varje drag en remsa av rengjord yta (15). Tack vare SONICflex paro luftscalerspetsarnas runda tvärsnitt har spetsarna ofta en punktkontakt med tanden.

Därför är det viktigt att hela ytan som ska rengöras täckts med noggranna, överlappande slingrande rörelser där det kan antas att spetsens yttersta 1–2 mm är aktivt involverade i den slipande processen.

 

Efter supra- och subgingival användning av scaler ska åtkomliga uppruggade tandytorna poleras noggrant. På emaljytor lämpar sig användning av KaVo PROPHYflex. Rotytor och exponerat dentin ska poleras med en profylaxkopp och polerpasta. Ett utmärkt resultat som är skonsamt mot ytan kan också uppnås med hjälp av SONICflex rengöringsborstar (13).

 

Exempel på tillämpning – subgingival användning av scaler

SONICflex Tips Consumables

 

 

Det inledande fyndet i tand 21 hos en patient med allvarlig, generaliserad kronisk parodontit (fickans probdjup 5 mm, blödning och varbildning).

SONICflex Tips Consumables

 

Allvarlig horisontell benförlust och tydlig subgingival tandsten kan ses vid den första röntgenundersökningen.

SONICflex Tips Consumables

 

Spetsen läggs plant (vinkel < 20°) mot rotytan (för tydlighet i bilden har den distala änden lagts mot tandköttet).

SONICflex Tips Consumables

 

KaVo SONICflex paro-spetsen är helt införd till tandköttsfickans bas och rätt vinklad mot rotytan.

SONICflex Tips Consumables

 

Hela det subgingivala området ska bearbetas omsorgsfullt med kontinuerliga överlappande rörelser. För bättre sikt som inte påverkar kylningen negativt hålls sugkanylen 1–1,5 cm från spetsen.

SONICflex Tips Consumables

 

Tandstenspartiklarna som avlägsnats av SONICflex paro-spetsen spolas ut ur fickan av det flödande kylvattnet.

SONICflex Tips Consumables

 

När det subgingivala arbetet med scalern slutförts syns ingen skada från spetsen på tandköttet.

SONICflex Tips Consumables

 

Fyra veckor efter den subgingivala tandstensborttagningen är tandköttet fritt från inflammation och fickans probdjup har minskats till 3 mm.

 

Publikationer – litteratur

(1) Bhaskar, S.N., Grower, M.F. & Cutright, D.E. Gingival healing after hand and ultrasonic scaling – biochemical and histologic analysis. J Periodontol., 43 (1972): 31–34.

(2) Carranza, F. The treatment plan. I Clinial Periodontology. 8. uppl. W.B. Saunders Verlag, Philadelphia, 1996.

(3) Chapple, H., Walmsley, A.D. et al. Effect of subgingival irrigation with chlorhexidine during ultrasonic scaling. J Periodontol. 63 (1992): 812–816.

(4) Drisko, C. Nonsurgical periodontal therapy. Periodontology. 25 (2000–2001): 77–88.

(5) Flemmig, T.F., Petersilka, G.J. et al. Working parameters of a sonic scaler influencing root substance removal in vitro. Clin Oral Investig. 1 (1997): 55–60.

(6) Gankerseer, E.J. & Walmsley, A.D. Preliminary investigation into the performance of a sonic scaler. J Periodontol. 58 (1987): 780–784.

(7) Kaldahl, W.B., Kalkwarf, K.L. et al. Longterm evaluation of periodontal therapy: I. Response to 4 therapeutic modalities. J Periodontol. 67 (1996): 93–102.

(8) Kocher, T. & Plagmann, H.C. The diamondcoated sonic scaler tip. Part I: Oscillation pattern of different sonic scaler inserts. Int J Periodontics Restorative Dent. 17: (1997): 392–399.

(9) Kocher, T., Langenbeck, M. et al. Subgingival polishing with a teflon-coated sonic insert in comparison to conventional instruments as assessed on extracted teeth. (I) Residual deposits. J Clin Periodontol. 27 (2000): 243–249.

 

(10) Kocher, T., Fanghanel et al. Substance loss caused by scaling with different sonic scaler inserts – an in vitro study. J Clin Periodontol. 28 (2001): 9–15.

(11) Kocher, T., König, J. et al. Subgingival polishing compared to scaling with steel curettes: a clinical pilot study. J Clin Periodontol. 28 (2001): 194–199.

(12) Laurell, I. Periodontal healing after scaling and root planing with the KaVo SONICflex and Titan-S SONIC scalers. Swed Dent J. 14 (1990): 171–177.

(13) Meier, A., Stassinakis, A. et al. Substanzverlust und Oberflächenrauhigkeit nach Bearbeitung mit Prophylaxeinstrumenten in vitro [Substance loss and surface roughness after treatment with phophylactic instruments in vitro]. Acta Med Dent Helv. 5 (2000): 31–36.

(14) Moore, J., Wilson, M. & Kieser, J.B. The distribution of bacterial lipopolysaccharide (endotoxin) in relation to periodontally involved root surfaces. J Clin Periodontol. 13 (1986): 748–751.

(15) Pattison, A. & Pattison, G.L. Periodontal Instrumentation. Scaling and root planing. I Appleton & Lange Verlag, Connecticut, 1992.

(16) Sbordone, L., Ramaglia, L., Gulletta, E., Iacono, V. Recolonization of the subgingival microflora after scaling and root planing in human periodontitis. J Periodontol. 61 (1990): 579–584.

(17) Smart, G.J., Wilson, M. et al. The assessment of ultrasonic root surface debridement by determination of residual endotoxin levels. J Clin Periodontol. 17 (1990): 174–178.

(18) Cugini, M.A., Haffajee, A.D., Smith, C., Kent, R.L., Socransky, S.S. The effect of scaling and root planing on the clinical and microbiological parameters of periodontal diseases: 12-month results. J Clin Periodontol. 27 (2000): 30–36.

KaVo SONICflex microinvasive (restaurationer) är spetsar för minimalt invasiv kavitetspreparering och avfasning vid begynnande karies.

 

Översikt

 

SONICflex Tips Consumables

Minimalt invasiv behandling för begynnande karies

 • Säker och mycket konservativ kariesborttagning.
 • Maximalt bevarande av frisk tandvävnad.
 • Preparering från alla vinklar är möjligt.
 • Minimalt invasiv preparering i fissurmönster.
 • Större förtroende från patienterna då de blir mindre rädda för att borra.
 • Ingen smärta – perfekt för behandling av barn.

 

SONICflex Tips ConsumablesSonicflex microinvasive spetsar nr. 30, 31, 32, 33, 58, 59

Restauration:
petsar för minimalt invasiv kavitetspreparering och avfasning vid begynnande karies.

Problemet:
Vid kariesbehandling uppnås sällan en perfekt form på kaviteten. Med konventionell preparering blir kaviteterna ofta större än nödvändigt. I det kritiska approximala området kan även friska intilliggande tänder påverkas.

Lösningen:
KaVos oscillerande SONICflex microinvasive-spetsar är utformade speciellt för små, svåråtkomliga områden.

 

 

SONICflex Tips Consumables

Spetsar i tre olika former och med partiell diamantbeläggning ger möjlighet att uppnå perfekta resultat vid prepareringar. Alla former finns för både mesiala och distala ytor:

 • Liten hemisfärisk spets för preparering
 • Stor hemisfärisk spets för preparering
 • Avfasad spets för avfasning av emaljkanter.

 

SONICSYS är ett omfattande system för oscillerande arbete på tänder och lämplig hantering av de behandlade tandytorna:

 • SONIC = ljud
 • SYS = system

 

 

Funktioner

SONICflex Tips Consumables

 • Minimalt invasiv behandling för begynnande karies.
 • Säker och mycket konservativ kariesborttagning.
 • Maximalt bevarande av frisk tandvävnad.
 • Preparering från alla vinklar är möjligt.
 • Minimalt invasiv preparering i fissurmönster.
 • Större förtroende från patienterna då de blir mindre rädda för att borra. Ingen smärta – perfekt för behandling av barn.
 • Spetsar med ensidig diamantbeläggning (mesial och distal) för defekt-relaterad utformning av kaviteter.
 • Minimalt invasiv behandlingför begynnande karies.
 • Förbättrad limning tack vare större emaljyta.
 • Ocklusal och lateral åtkomst gör preparering från alla vinklar möjligt.
  Frisk tandemalj skyddas i största möjliga utsträckning.

KaVo SONICflex micro - Variety developed to a fine point

 

 

Tekniska specifikationer

 

SONICflex Tips Consumables

Sätta i SONICflex micro spetsar

Spetsens skruvas in i SONICflex-handenheten med hjälp av den medföljande vridmomentnyckeln tills den snäpper fast på plats med ett ljud. Spetsen sitter nu ordentligt fast i handenheten.

Om SONICflex-handenheten ska lämnas på behandlingsenheten med spetsen monterad rekommenderar vi att vridmomentnyckeln sitter kvar på plats så att spetsens funktionella ände inte medför risk för personskador.

 

Inställningar

  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
SONICSYS micro efterbehandling standard  

 

SONICflex micro spets nr 30

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: minimalt invasiv behandling för begynnande karies.
 • Form: mesial spets med liten hemisfär och diamantbeläggning D46.
 • Artikelnummer: 0.571.6811
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.006.1969
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/LS).

SONICflex micro spets nr 31

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: minimalt invasiv behandling för begynnande karies.
 • Form: distal spets med liten hemisfär och diamantbeläggning D46.
 • Artikelnummer: 0.571.6801
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.006.1971
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/LS).

SONICflex micro spets nr 32

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: minimalt invasiv behandling för begynnande karies.
 • Form: mesial spets med stor hemisfär och diamantbeläggning D46.
 • Artikelnummer: 0.571.6831
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.1973
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/LS).

SONICflex micro spets nr 33

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: minimalt invasiv behandling för begynnande karies.
 • Form: distal spets med stor hemisfär och diamantbeläggning D46.
 • Artikelnummer: 0.571.6821
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.1975
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/LS).

SONICflex avfasad spets nr 58

SONICflex Tips Consumables

 

 

 • Behandling: avfasning av approximala kavitetskanter.
 • Form: mesial spets med diamantbeläggning D46.
 • Artikelnummer: 0.571.7392
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.1988
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/LS).

SONICflex avfasad spets nr 59

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: avfasning av approximala kavitetskanter.
 • Form: distal spets med diamantbeläggning D46.
 • Artikelnummer: 0.571.7382
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.1990
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/LS).

SONICflex förseglingsspets nr 45

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: minimalt invasiv preparering av fissurer. Smärtfri öppning av fissurer.
 • Form: konisk, rak spets med diamantbeläggning D 46, ø 0,5 mm.
 • Artikelnummer: 1.000.8323
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.007.1506
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/LS).

SONICflex cariex D spets nr 42

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: mycket konservativ och fin kariesborttagning med sono-abrasion.
 • Form: kula med diamantbeläggning D 46, ø 0,8 mm.
 • Artikelnummer: 1.000.7105
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.1980
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/LS).

SONICflex cariex D spets nr 43

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: mycket konservativ och fin kariesborttagning med sono-abrasion.
 • Form: kula med diamantbeläggning D 64, ø 1,2 mm.
 • Artikelnummer: 1.000.7167
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.1981
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/LS).

SONICflex cariex TC spets nr 71

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: kontrollerad borttagning av karies lager för lager.
 • Form: kula i hårdmetall, ø 1,0 mm.
 • Artikelnummer: 1.000.7362
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.2002
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/LS).

SONICflex cariex TC spets nr 72

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: kontrollerad borttagning av karies lager för lager.
 • Form: kula i hårdmetall, ø 1,4 mm.
 • Artikelnummer: 1.000.7363
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.2004
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/LS).

 

 

Tillämpning

 

SONICflex Tips Consumables

Micro-preparering av klass II med ocklusal åtkomst.

SONICflex Tips Consumables

Adhesiv klass II-restauration med buckal åtkomst.

Användning av hemisfärisk spets

Med det hemisfäriska instrumentet kan defekter i emaljen öppnas utan föregående arbete med roterande instrument. Proceduren rekommenderas särskilt för ytlig demineralisering.

Hemisfäriska instrument är ideala för minimalt invasiv primär behandling där kariesförekomsten kan nås antingen ocklusalt, buckalt eller lingualt/palatalt, beroende på situation.

Om det finns proximal karies och om flera tänder behandlas samtidigt ger den preparerade kaviteten i den intilliggande tanden utmärkt åtkomst till defekten.

För defekter med åtkomst som inte är ocklusal kan tandens funktionellt viktiga kant bibehållas helt eller till största delen. Prepareringsspetsarna, som har smala skaft, kan också användas för underminering av emaljen.

 

Primär klass II-lesion

SONICflex Tips Consumables

Kaviteten öppnas först och karies tas bort med roterande instrument.

SONICflex Tips Consumables

Kavitetsprepareringen slutförs i det proximala området med avfasade spetsar. Kvarvarande dekalcifierad vävnad tas bort och hela den proximala kavitetens kant putsas.

Användning av avfasad spets

Efter primär preparering och kariesborttagning med roterande instrument fasas kanterna av på den proximala kaviteten för klass II-lesionen. Avfasningen görs tydlig och i önskad vinkel med KaVo SONICflex avfasade spetsar.

Förutom avfasning kan de avfasade spetsarna också användas för att avlägsna proximal dekalcifierad vävnad.

KaVo SONICflex rotplaningsspets (parodontologi) är motvinklade spetsar med diamantbeläggning för mekanisk rengöring och utjämning av tandroten vid parodontal kirurgi.

 

Översikt

 

SONICflex Tips Consumables

KaVo SONICflex rotplaningsspetsar erbjuder helt nya möjligheter för mekanisk konditionering av rotytor, särskilt i svåråtkomliga furkationsområden.

 

 

Är motvinklade spetsar med diamantbeläggning för mekanisk rengöring och utjämning av tandroten vid parodontal kirurgi.

SONICflex Tips Consumables

 

SONICflex Tips Consumables

 

SONICflex Tips Consumables

 

Problemet

Parodontala behandlingar med hantering av transplantat är komplicerade och fysiskt belastande. Furkationen visar sig vara svagt punkt eftersom den endast har begränsad åtkomst och är svår att rengöra.

 

 

Lösningen

KaVo SONICflex rotplaningsspetsar för enkel bearbetning även av otillgängliga eller smala furkationsområden. Underlättar den fysiskt belastande parodontala behandlingen med hantering av transplantat för tandläkaren och patienten.
 

Spetsar med olika vinklar och funktionella ändar i olika storlekar: enkelt vinklad spets för rengöring av släta ytor och motvinklade spetsar för rengöring av furkationer.

 

 

 

Behandling av molarer med infektion i furkationen

 

SONICflex Tips Consumables

 

Tidsåtgång för bearbetning av molarer med infektion i furkationen under flikkirurgi, med manuella instrument (H) och med luftscaler och tillbehör med diamantbeläggning (DS).

De tre SONICflex-rotplaningsspetsarna med diamantbeläggning (nr 24, 25 och 26) med mindre knoppar är utformade för behandling av furkationer.

SONICflex Tips Consumables

Figuren visar den horisontella ökningen av parodontalt fäste på molarer med infektion i furkationen som bearbetades under flikkirurgi, med manuella instrument (H) och med SONICflex rotplaningsspetsar med diamantbeläggning (DS).
I figuren syns tydligt att tänder som bearbetats med DS nått en betydligt större ökning av parodontalt fäste ett halvår efter ingreppet. Ökningen kunde inte upprätthållas över två år eftersom som motsvarande instrument inte fanns tillgängliga vid återbesöket.

 

Funktioner

 

SONICflex Tips Consumables

KaVo SONICflex rotplaningsspetsar – mångfald utvecklad till perfektion

 • Effektiv bearbetning av släta ytor och furkationer (distal åtkomst också möjligt).
 • Säkerställer goda resultat under parodontal kirurgi.
 • Minskad muskeltrötthet i fingrarna.
 • Tillförsel av steril koksaltlösning är möjligt.
 • Utmärkt bortspolning av partiklar och skonsam användning tack vare perfekt sikt och kylning.

 

Tekniska specifikationer

 

Inställningar

  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
SONICflex rotplaningsspets skonsam standard  

 

SONICflex rotplaningsspets nr 24

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: för svåråtkomliga furkationer. Gör det möjligt att komma åt approximala furkationer även i fullständiga tanduppsättningar.
 • Form: motvinklad spets med liten knopp och diamantbeläggning D25, vänster.
 • Artikelnummer: 0.571.5621
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.1957
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex rotplaningsspets nr 25

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: för svåråtkomliga furkationer. Gör det möjligt att komma åt approximala furkationer även i fullständiga tanduppsättningar.
 • Form: motvinklad spets med liten knopp och diamantbeläggning D25, höger.
 • Artikelnummer: 0.571.5631
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.1959
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex rotplaningsspets nr 26

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: effektiv rengöring av släta ytor och konkava områden.
 • Form: universell spets med liten knopp och diamantbeläggning D25.
 • Artikelnummer: 0.571.5641
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.1961
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex rotplaningsspets nr 27

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: effektiv rengöring av släta ytor och konkava områden.
 • Form: extra lång perio-spets med stor knopp och diamantbeläggning D25.
 • Artikelnummer: 0.571.5651
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.006.1963
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

Tillämpning

Konditionering av rotytan

SONICflex Tips Consumables

 

 

En spets som liknar den universella spetsen, med en 2 mm lång och 1 mm bred knopp samt två spegelvända, motvinklade spetsar med samma knoppdimensioner har tagits fram för bearbetning av furkationer (SONICflex rotplaningsspetsar nr 24, 25 och 26).

Alla spetsar har en diamantbeläggning med 25 μm kornstorlek.

SONICflex Tips Consumables

 

Den motvinklade formen på SONICflex rotplaningsspetsar gör det enklare att rengöra furkationsområden.

SONICflex Tips Consumables

För bearbetning av släta ytor har en spets baserad på perio-spetsen (SONICflex rotplaningsspets nr 27) utvecklats, med en 4,0 mm lång och 1,5 mm bred knopp med diamantbeläggning.

 

 

 

Exempel på tillämpning

 

SONICflex Tips Consumables

 

 

 

Bearbetning av furkation i mesio-palatal åtkomstpunkt på en molar i överkäken.

SONICflex Tips Consumables

 

 

Rengöring av furkationens gren under flikkirurgi på tand 26.

SONICflex Tips Consumables

 

 

 

Tand 16: motvinklad SONICflex rotplaningsspets med buckal åtkomst.

SONICflex Tips Consumables

 

 

Tand 26, palatal åtkomst.

 

Publikationer – litteratur

Badersten, A., Nilvéus, R., Egelberg, J.
Effect of nonsurgical periodontal therapy I. Moderately advanced periodontitis. J Clin Periodont. 8 (1981): 57–72.

Badersten, A., Nilvéus, R., Egelberg, J.
Effect of nonsurgical periodontal therapy II. Severely advanced periodontitis. J Clin Periodont. 11 (1984a): 63–76.

Kocher, TH.
Entwicklung eines Arbeitskonzeptes zur maschinellen Wurzeloberflächenbearbeitung mit diamantierten Airscalerspitzen unter spezieller Berücksichtigung von Molaren mit Furkationsbefall. Berlin: Quintessenz, 1994.

Loos, B., Kiger, R., Egelberg, J.
An evolution of basic periodontal therapy using sonic and ultrasonic scalers. J Clin Periodont. 14 (1987): 29–33.

Ramfjord, S.P., Ash, M.M.
Periodontology and Periodontics. Philadelphia: Saunders, 1979.

Schwarz, J.P., Hefti, A., Rateitschak, K.H.
Vergleich der Oberflächenrauhigkeiten des Wurzeldentins nach der Bearbeitung mit Diamantschleifkörpern und Handinstrumenten. Schweiz Monatsschr Zahnmed. 94 (1984): 343–353.

Waerhaug, J.
Effect of rough surfaces upon gingival tissues. Int Dent J. 45 (1956): 322–325.

KaVo SONICflex clean (förebyggande) är oscillerande borstar för skonsam och effektiv plackborttagning och rengöring av kaviteter, rengöring av fissurer före försegling och rengöring av inlay-kaviteter.

Översikt

SONICflex Tips Consumables

Förebyggande

Oscillerande borstar för skonsam och effektiv plackborttagning och rengöring av kaviteter, rengöring av fissurer före försegling och rengöring av inlay-kaviteter.

SONICflex Tips Consumables

 

Problemet

Vissa medel för professionell tandvård är för aggressiva eller praktiskt taget verkningslösa. Vissa instrument inte når inte svåråtkomliga områden.

 

Lösningen

En ny metod för skonsam och effektiv plackborttagning med hjälp av ljud, med ett brett utbud av vibrerande borstar, SONICflex clean (0.571.0001):

 • koniskt formad borste, liten och stor
 • stor platt borste, liten och stor
 • spiralformad borste, liten och stor.

 

Funktioner

SONICflex Tips Consumables

 

SONICflex Tips Consumables

 

KaVo SONICflex clean – egenskaper

 • Brett utbud med tre olika former, i två storlekar vardera.
 • God rengöring av smala mellanrum mellan tänder och komplexa kaviteter.
 • Tandköttet skadas inte under behandlingen.
 • Den eleganta borsten ger god överblick, även i molarområdet.
 • Tandvävnaden och fyllningsmaterialets yta skyddas.
 • Vattenspray direkt på arbetsområdet tack vare att sprayvattnet leds internt.
 • Bra känsla vid styrning av borstarna, även i svåråtkomliga områden.
 • KaVo SONICflex clean borstar kan steriliseras upp till 10 gånger.

 

Tekniska specifikationer

 

Inställningar

  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
SONICflex clean   skonsam standard
 

SONICflex clean spets nr 48

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: borttagning av plack, rengöring av fissurer och rengöring av kaviteter och kronpepareringar.
 • Form: olika tillbehör, borstar för engångsbruk.
 • Artikelnummer:
  0.571.0001 (passar SONICflex 2000 N/L, 2003/L)
  1.006.2026 (passar SONICflex 2008/L, 2008 S/LS)
  0.571.0402 (clean borste nr 1)
  0.571.0412 (clean borste nr 2)
  0.571.0422 (clean borste nr 3)
  0.571.0432 (clean borste nr 4)
  0.571.0472 (clean borste nr 5)
  0.571.0482 (clean borste nr 6)
  0.571.0401 (spets nr 48)
  1.006.1982 (spets nr 48 A).

 

Publikationer – litteratur

Hugo, B., Meier, A., Hotz, P., Stassinakis, A. Substance removal and surface roughness of a new cavity cleansing- and surface polishing device in comparison with usual methods

J Dent Res. 75 (1996): 555, 87, Abstr.

KaVo SONICflex bone (kirurgi) omfattar fem spetsar för olika tillämpningar. De kan användas för oscillerande osteotomier och klyvning av ben samt för minimalt invasiv borttagning av tänder och rotrester. Dessutom ökar de säkerheten i samband med externa lyft av sinus.

 

Översikt

 

 

SONICflex Tips Consumables

KaVo SONICflex bone spetsar no. 80, 81, 82, 83, 84

 

KaVos SONICflex bone-set ger tillgång till nya och minimalt invasiva behandlingsformer.

KaVos set SONICflex bone omfattar fem spetsar för alla typer av tillämpningar. Spetsarna kan användas för oscillerande osteotomier (exempelvis distraktion) och klyvning av ben samt för minimalt invasiv borttagning av tänder och rotrester. Dessutom ökar de säkerheten i samband med externa lyft av sinus.

I känsliga och kritiska områden kan mjukvävnad och nerver skyddas i största möjliga utsträckning genom att byta till de minimalt invasiva, oscillerande spetsarna KaVo SONICflex bone.

 

Tekniska specifikationer

Inställningar

  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
SONICflex bone   normal kraftfull

 

Jämförelse

 
  Skärdjup Skärprecision Skärområde Kommentar
1) Rund borr mycket djupt inexakt ojämnt Mycket bred osteotomilinje
2) SONICflex bone såg mycket djupt mycket exakt mycket jämnt Mycket smalt och långt snitt för bildande av definierade benförstärkningar.
3) Oscillerande sågspets från konkurrent grunt inexakt jämnt djup Sågspetsen hakar fast och orsakar oönskade skador på den omkringliggande benytan.
4) Oscillerande sågspets från konkurrent mycket djupt inexakt jämnt djup Sågspetsen hakar fast och orsakar oönskade skador på den omkringliggande benytan. Mycket kort skärlängd.

 

 

SONICflex bone spets nr 80

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: snittning av Sharpeys fibrer, förlängning av alveolarutskottet, borttagning av rotrester, skonsam utdragning före implantation, klyvning av ben.
 • Form: fyrkantig, skärande spets.
 • Artikelnummer: 1.004.3875
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.2006
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex bone spets nr 81

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: preparering av benfönster för lyft av sinus. I fall med mycket massivt ben kan kortikalt ben, om tillämpligt, roteras och snittas samt återstående ben tas bort med hjälp av spetsen med diamantbeläggning.
 • Form: stor kula med diamantbeläggning D 46.
 • Artikelnummer: 1.004.3876
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.2008
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex bone spets nr 83

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: borttagning av benbitar, osteotomier (distraktion, klyvning av ben), i tillämpliga fall hantering av mycket tjockt kortikalt ben.
 • Form: sagittal såg.
 • Artikelnummer: 1.004.3878
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.2012
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex bone spets nr 84

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: borttagning av benbitar, osteotomier (distraktion, klyvning av ben), i tillämpliga fall hantering av mycket tjockt kortikalt ben.
 • Form: axiell såg.
 • Artikelnummer: 1.004.3879
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.006.2014
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex bone spets nr 85

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: skivformen gör spetsen perfekt för säker förflyttning av Schneiders membran under lyft av sinus.
 • Form: skivformad (elefantfot).
 • Artikelnummer: 1.006.0645
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.007.1624
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex bone spets nr 86

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: perfekt för enkel och snabb uttagning av större benkvantiteter, särskilt användbart vid benförstärkning.
 • Form: spets för bentagning.
 • Artikelnummer: 1.006.0741
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.007.1625
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex bone spets nr 87

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: perfekt för exakta, extremt smala snitt när ligament skärs.
 • Form: axiell såg med utbytbara sågblad med tjocklek på 0,15 mm.
 • Artikelnummer: 1.006.1406
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.007.1627
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).
 • Artikelnummer: 1.007.1627
  sågblad (5 st.).

KaVo SONICflex crown extension (kirurgi) är spetsar för minimalt invasiv kirurgisk kronförlängning.

Översikt

 

SONICflex Tips Consumables

 

KaVo SONICflex crown extension spetsar

SONICflex crown extension är spetsar för minimalt invasiv kirurgisk kronförlängning.

SONICflex crown extension spetsar har optimerad kylning.

 

 

Indikation

Kronförlängning kan utföras utan att skapa en flik genom att försiktigt svänga spetsen i mesial och distal riktning för att återskapa den biologiska bredden i följande fall:

 • asymmetrisk tandrad
 • gummy smile
 • avvikelser i den biologiska bredden.

 

Funktioner

 

SONICflex Tips Consumables

 

SONICflex crown extension-spetsar har formen av en tillplattad boll med diamantbeläggning (D46) på utsidan och används för minimalt invasiv kirurgisk kronförlängning.

 

Fördelar

 • Minimalt invasiv kirurgisk kronförlängning utan att skapa flikar.

 • Återställning av biologisk bredd utan parodontal kirurgi.

 • God sårläkning och mycket få skador från behandlingen.

 

 

Tekniska specifikationer

Inställningar

  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
SONICflex crown extension skonsam standard

 

 

SONICflex crown extension 020 spets nr 90

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: kirurgisk kronförlängning utan att skapa en flik, för att återskapa den biologiska bredden i fall av
  asymmetrisk tandrad
  gummy smile
  avvikelser i den biologiska bredden.
 • Form: liten, rak spets med diamantbeläggning (D46) på utsidan.
 • Artikelnummer: 1.011.3001
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.011.3002
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

 

SONICflex crown extension 020 spets nr 91

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: kirurgisk kronförlängning utan att skapa en flik, för att återskapa den biologiska bredden i fall av
  asymmetrisk tandrad
  gummy smile
  avvikelser i den biologiska bredden.
 • Form: liten, sned spets med diamantbeläggning (D46) på utsidan.
 • Artikelnummer: 1.011.3003
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.011.3004
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

SONICflex crown extension 020 spets nr 92

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: kirurgisk kronförlängning utan att skapa en flik, för att återskapa den biologiska bredden i fall av
  asymmetrisk tandrad
  gummy smile
  avvikelser i den biologiska bredden.
 • Form: liten, sned spets med diamantbeläggning (D46) på utsidan.
 • Artikelnummer: 1.011.3005
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer: 1.011.3006
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

 

SONICflex crown extension 030 spets nr 93

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: kirurgisk kronförlängning utan att skapa en flik, för att återskapa den biologiska bredden i fall av
  asymmetrisk tandrad
  gummy smile
  avvikelser i den biologiska bredden.
 • Form: stor, rak spets med diamantbeläggning (D46) på utsidan.
 • Artikelnummer: 1.011.3007
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.011.3008
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

 

SONICflex crown extension 030 spets nr 94

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: kirurgisk kronförlängning utan att skapa en flik, för att återskapa den biologiska bredden i fall av
  asymmetrisk tandrad
  gummy smile
  avvikelser i den biologiska bredden.
 • Form: stor, sned spets med diamantbeläggning (D46) på utsidan.
 • Artikelnummer: 1.011.3009
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.011.3010
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

 

SONICflex crown extension 030 spets nr 95

SONICflex Tips Consumables

 

 • Behandling: kirurgisk kronförlängning utan att skapa en flik, för att återskapa den biologiska bredden i fall av
  asymmetrisk tandrad
  gummy smile
  avvikelser i den biologiska bredden.
 • Form: stor, sned spets med diamantbeläggning (D46) på utsidan.
 • Artikelnummer: 1.011.3011
  (kompatibel med SONICflex 2000 N/L, 2003/L).
 • Artikelnummer:1.011.3012
  (kompatibel med SONICflex 2008/L, 2008 S/LS).

Videos

KaVo endodonti: Använda KaVos instrument
Endodontisk behandling: Beredning av pulpakammare och kanaler med KaVo Sonicflex endo.
KaVo INTRAsurg och Sonicflex ben: Sinuslyft OP Del 1
Denna video beskriver tekniken för externt sinuslyft/sinushöjning med KaVo INTRAsurg 1000 och SONICflex ben.
KaVo INTRAsurg och Sonicflex ben: Sinuslyft OP Del 2
Denna video beskriver tekniken för externt sinuslyft/sinushöjning med KaVo INTRAsurg 1000 och SONICflex ben.

Downloads

Typ

Språk

Sortera efter

Element per sida

Visar 1 - 10 av 59
SONICflex paro
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
torsdag, 29 januari, 2015 - 07:01
File size: 
1.37 mb
SONICflex prep ceram / pre CAD/CAM / prep gold
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
torsdag, 29 januari, 2015 - 07:01
File size: 
1.03 mb
SONICflex bone
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
torsdag, 29 januari, 2015 - 07:01
File size: 
0.45 mb
PIEZOlux / SONOsoft / SONICflex tip card
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: Afrikaans, Amhariska, ArabiskaView More, Baskiska, Bengali, Bulgariska, Katalanska, Chinese (China), Chinese (Hong Kong), Chinese (Taiwan), Kroatiska, Tjeckiska, Danska, Holländska, English (UK), Estniska, Filippinska, Finska, Franska, French (Canada), Gaeliska, Tyska, Grekiska, Gujarati, Hebreiska, Hindi, Ungerska, Isländska, Indonesiska, Italienska, Japanska, Kannada, Koreanska, Lettiska, Litauiska, Malaysiska, Malayalam, Marathi, Norwegian, Persiska, Polska, Portuguese (Brazil), Portuguese (Portugal), Rumänska, Ryska, Serbiska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Spanish (Lat. Am.), Swahili, Svenska, Tamil, Telugu, Thailändska, Turkiska, Ukrainska, Urdu, Vietnamesiska, Zulu
Release date: 
onsdag, 28 januari, 2015 - 07:01
File size: 
0.26 mb
SONICflex Tipbook
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Release date: 
onsdag, 28 januari, 2015 - 07:01
File size: 
3.49 mb
Instrumenten Portfolio
Dokumenttyp : Produktbroschyrer
Språk: English (UK)
Version: 
01
Release date: 
onsdag, 8 juli, 2015 - 07:07
File size: 
7.68 mb
SONICflex seal
Dokumenttyp : Användningsinstruktioner
Språk: Svenska
Version: 
01
Release date: 
tisdag, 19 november, 2013 - 07:11
File size: 
2.52 mb
SONICflex seal
Dokumenttyp : Användningsinstruktioner
Språk: English (UK)
Version: 
01
Release date: 
tisdag, 19 november, 2013 - 07:11
File size: 
2.52 mb
SONICflex scaler
Dokumenttyp : Användningsinstruktioner
Språk: Svenska
Version: 
01
Release date: 
tisdag, 19 november, 2013 - 07:11
File size: 
2.40 mb
SONICflex scaler
Dokumenttyp : Användningsinstruktioner
Språk: English (UK)
Version: 
01
Release date: 
tisdag, 19 november, 2013 - 07:11
File size: 
2.40 mb