RONDOflex™️ plus 360

 • Tandblästringssystem med vattenspray för reducerad pulverdimma.
 • Redo för omedelbar användning och tack vare den smidiga MULTIflex-anslutningen kan den manövreras via fotkontrollen på behandlingsstolen utan att vatten behöver fyllas på eller rengöras.
 • Luftflöde med hög hastighet (20 m/s) för snabbare blästring och märkbar tidsbesparing vid behandlingar.
 • Förbättrad adhesion mellan tand och material tack vare större total yta och förbättrade adhesionsegenskaper.
 • Möjlig justering av arbetsvinkeln och strålens styrka för minimalt invasiv preparering eller uppruggning av ytor.
 • Smidig påfyllning av pulverbehållaren från tydligt märkta flaskor med KaVo-originalblästermedlet KaVo RONDOflex-pulver 27 μm och 50 μm.
 • Brett användningsområde, inklusive behandling av adhesiva ytor före etsning, behandling av adhesiva ytor för tandställning, minimalt invasiv kavitetspreparering, öppning av fissurer och preparering av restaurationer.
 • Ytbehandling för starka adhesiva bindningar, minimalinvasivt, i stort sett smärtfritt, skonsamt och tyst – perfekt för behandling av oroliga patienter.

Tandblästring med vattenspray – nästan helt smärtfritt, skonsamt och otroligt tyst.

Oavsett om du använder KaVo RONDOflex för att förbehandla dentin-, metall- eller keramikytor eller före applicering av adhesiva system och kompositcement kommer du att älska de många smarta detaljerna som har utformats för bekväm daglig användning, för att inte tala om den skonsamma nästan helt smärtfria ytbehandlingen.

Tandbläster KaVo RONDOflex

Genom den förbättrade vidhäftningstekniken har tandblästringsenheten ett helt nytt användarfokus. Med minimalt invasiv borttagning av tandsubstans och direkta och indirekta restaureringsmaterial kan tandläkaren kan arbeta mer effektivt och med ett slutresultat av bättre kvalitet.

Ytorna tas bort, rengörs och förstoras, vilket ger en bra grund för vidhäftningstekniken. Tack vare dessa egenskaper kan RONDOflex plus 360 användas på vilka tandläkarmottagningar som helst.

Otroligt stark. Otroligt ren. Otroligt effektiv.
 • Mycket effektivt, minimalt invasivt rent arbete, lätt, exakt och erbjuder bästa möjliga skydd av frisk tandsubstans.
 • Skonsam behandling utan borrning, ingen spruta, inget ljud, inga vibrationer och ingen obehaglig känsla i munnen: Bekvämt för patienterna, särskilt för känsliga patienter, barn och ungdomar.
 • Oöverträffad flexibilitet och smidig hantering på olika arbetsplatser tack vare MULTIflex-kopplingen: Klart på ett ”klick”! Inga ytterligare enheter. Inga ytterligare anslutningar. Ingen krånglig montering.
 • Med extra vattenförsörjning
  • Minskad pulveråtgång
  • Betydligt mindre smutsradie 
  • Lättare att ta bort korundpartiklar
  • Bekvämare behandling
 • inkl. 2 kanyler
  • För planfläckborttagning

Många olika indikationer

 • RONDOflex plus 360 är avsedd för minimalt invasiv, plan och djupgående borttagning av tandsubstans och material på restaureringarna, såsom:
 • Förberedelse av karies för mindre sammansatta restaureringar av klass I till VI, i fördjupningar, sprickor och begynnande lesioner
 • Borttagning av kompositrestaureringar, missfärgningar eller amalgamtatueringar
 • Reparation: borttagning av kompositer och andra hartsbaserade fyllnadsmaterial
 • Rengöring och förstoring/uppruggning av ytor av metall, komposit, akryl, keramik och amalgam för bättre vidhäftning
 • Förbehandling av ytan vid limning av ortodontiska plattor, skalfasader och tandregleringsprodukter

Tillbehör & vittnesmål

Kanyler

Fyra olika kanyler för olika tillämpningar:

 • 110° liten (0,46 mm) – kraftfull kanyl för punktbehandling
 • 110° stor (0,60 mm) – kraftfull kanyl för planbehandling
 • 90° liten (0,46 mm) – bättre åtkomst för punktbehandling på molarer
 • 90° stor (0,64 mm) – bättre åtkomst för omfattande behandling av molarer

Borttagningshastigheten beror på pulvret

Välj mellan två korundpulver med olika granulering – tydligt färgkodade.

RONDOflex plus 360 startpaket

 • RONDOflex plus 360 materialnr 1.002.2179 
 • Kanyl 110°/0,60 mm material nr 1.002.6251
 • Kanyl 110°/0,46 mm material nr 1.002.9176
 • Nyckel (för byte av kanyl) material nr. 1.002.6250
 • Pulverbehållare 27 µm (pulverersättning) materialnr. 1.003.1235
 • Pulverbehållare 50 µm (pulverersättning) material nr. 1.003.1236
 • Gummilock (för pulverbehållare) material nr. 1.000.2678
 • Pulver 27 µm och 50 µm; 75 g vardera
 • Munstycksnål material nr. 0.573.6052
 • Rengöringsborr material nr. 0.573.0321

Övriga tillbehör

 • Rengöringsskydd material nr. 3.005.4213
 • Rengöringsadapter material nr. 3.006.4667
 • Skyddsglasögon för patient och användare material nr. 1.000.9006
 • Kanyl monterad 90°/0,6 (för förbättrad åtkomst till molarområdet) materialnr. 1.002.9179
 • Kanyl monterad 90°/0,46 (för förbättrad åtkomst till molarområdet) material nr. 1.002.9182
 • Platt behållarförsegling material nr. 0.573.6072
 • O-ring för kanyler material nr. 0.200.6019
 • Munstycksslang 0,9 material nr. 1.002.9920

Fallstudie och fältrapporter RONDOflex plus 360

Klinisk fallstudie ”Air abrasion system with water spray” av Dr Thierry Caires, tandläkare från Frankrike: Mångsidig användning av RONDOflex plus 360 vid tillämpningar med skalfasader, förbehandling för e.max-överlägg och innan olika zirkoniumkronor sätts in. Rengöringskraften ger materialytor och tandytor en bättre struktur och säkerställer därmed perfekt vidhäftning.

Läs den kliniska fallstudien här

 

Frågor och svar om RONDOflex plus 360 med Dr Artur Lukianenko, Sankt Petersburg, Ryssland

Läs FAQ här

 

Dr Michael N. Mandikos rapporterar om sina erfarenheter med RONDOflex plus 360 tandblästringsenhet från KaVo. I fallstudien visar han hur RONDOflex används i en tvådelad fribärande tandbrygga.

 

Läs hela fallstudien här

Dr Yoshinori Uchida visar RONDOflex som används på de inre ytorna av CAD/CAM-kronor och vid ytbearbetning av distansen.

Läs hela fallstudien här
 

Resultat

Karies efter blästring i 60 sekunder med 50 µm pulver. Mycket bra slipkraft med synliga och tydliga konturer.

Kariesytan förstorad till 500x. Ytstrukturen ruggas jämnt över hela kariesen.

RONDOflex innan insättning av en brygga för förbättrad vidhäftningsteknik

Bryggan avlägsnad

Blästrad med RONDOflex, vilket ger en renare och större vidhäftningsyta

Slutresultat

RONDOflex före insättning av en CAD/CAM-krona

Förberedelse av CAD/CAM-kronan med RONDOflex för att rengöra och förstora ytan

Förberedelse av tandytan med RONDOflex för att rengöra ytan från protein och för att förstora den för bättre vidhäftning

Slutresultat

Öppna sprickor med minimal invasion

Hittas tidigt

Öppnas försiktigt

Karies tas bort

RONDOflex före insättning av skalfasader

Linguala ytor – utgångsläge

Linguala ytor – utgångsläge

Slutresultat, efter ytblästring, applicering av lim och direktinsättning av skalfasader i kompositen