Skötsel och rengöring

Ett rent nöje:

Effektiva skötsel- och hygienprodukter från KaVo.

Hygienriktlinjer som ständigt förändras och nya standarder för rengöring och desinfektion av tandvårdsutrustning ger högre säkerhet och bättre skydd mot både infektioner och korskontaminering, men medför också utmaningar för personalen på tandläkarmottagningen med jämna mellanrum. Regelbundet underhåll av instrument är en annan tidskrävande men relevant aspekt. 

Den optimala kombinationen av hygien och skötsel för instrument och utrustning på en tandläkarmottagning måste därför ske snabbt, smidigt och effektivt – med KaVo vid din sida är det lätt som en plätt. KaVo har smarta lösningar för att skapa tillförlitliga och effektiva hygienprocesser och skötselrutiner. Dessa lösningar garanterar säkerhet och ser till att KaVos produktkvalitet, eleganta utseende och hållbarhet bibehålls under lång tid. 

Hygien och skötsel på tandläkarmottagningen – effektivt.

Intelligenta koncept kommer av tradition från KaVo.

Tillförlitlig hygien och effektiv skötsel går alltid hand i hand på tandläkarmottagningen. Just därför spelar de en avgörande roll redan under utvecklingen av KaVos produkter. För mer än hundra år sedan utvecklade KaVo det första steriliserbara handstycket och satte därmed nya standarder för att garantera hygien under tandbehandlingar. 

I enlighet med denna tradition kännetecknas KaVos produkter av smarta hygienfunktioner och enkla hygien- och skötseltillämpningar, inklusive perfekt formulerade rengörings- och skötsellösningar med den förväntade KaVo-kvaliteten. Det är hygienisk Dental Excellence.

Produktinformation QUATTROcare

Visste du att …

KaVo utvecklade det första steriliserbara handstycket 1928, vilket revolutionerade hur hygien uppnås på tandläkarmottagningar.

Säkerställ maximal säkerhet – komponenter som inte är äkta kan vara riktigt farliga.

Kompromissa inte när det gäller hygien och skötsel – det är ingen bra idé att rengöra och sköta om dina instrument med något annat än originalprodukter från KaVo. Det lönar sig att förlita sig på äkta skötselprodukter från KaVo, eftersom de är exakt anpassade till KaVos instrumentutbud och därför garanterar maximal livslängd samt renhet och hygien. Att använda något annat kan till och med vara skadligt – för din tandvårdsutrustning, personalen på tandläkarmottagningen och dina patienter. 

Arbetssteg för rengöring av KaVo-instrument – Del 1

Lästid: 3 minutes

Arbetssteg för rengöring av KaVo-instrument – Del 2

Lästid: 5 minutes