Bullernivå inom tandvården – reglerna att hålla reda på

Som arbetsgivare är du skyldig att följa arbetsmiljöverkets föreskrifter kring bullernivåer.

KaVo listar de 5 viktigaste kraven för dig att ha koll på.

  1. Du är skyldig att upprätta goda arbetsrutiner och förutsättningar för att minska buller på tandvårdskliniken.
  2. Du är behöver informera din personal om riskerna av att utsättas för buller.
  3. Du är skyldig att ta reda på metoder för att upptäcka och rapportera hörselskador hos din personal.
  4. Om den genomsnittliga ljudnivån under en arbetsdag är minst 80 dB (motsvarar ljudvolymen i en välbesökt restaurang) behöver du utbilda din personal om buller. Du behöver även erbjuda hörselundersökning samt hörselskydd till din personal.
  5. Om den genomsnittliga ljudnivån under en arbetsdag är minst 85 dB (motsvarar ljudvolymen från en dammsugare) måste du omedelbart upprätta en handlingsplan så att bullernivån blir lägre. Du är skyldig att utreda orsakerna till att gränsvärdet har överskridits. Du behöver även begränsa personalens tillträde till ljudkällan samt vidta sådana åtgärder att gränsvärdet inte överskrids i fortsättningen.

Mer information från Arbetsmiljöverket ->

 

På en tandvårdsklinik är ofta högljudda tandvårdsinstrument anledningen till hörselproblemen. Dessa ger ifrån sig ljud på skadliga nivåer. Därför har KaVo tagit fram tandvårdsinstrument som ger ifrån sig ljud motsvarande normal samtalston. Vilket är långt under arbetsmiljöverkets gränsvärden. Detta innebär bättre ergonomi och miljö på arbetsplatsen. KaVos tandvårdsinstrument har utnämnts till testvinnare inom ergonomi och kvalitet i en nyligen oberoende jämförelse gjord av Region Jönköping för Folktandvården.

Läs mer om KaVos intstrument ->

Våra tips och råd

Ryggvänlig arbetsmiljö

Lästid: 5 minutes

Övningar för en frisk rygg

Lästid: 5 minutes

En effektiv och ergonomisk klinik

Lästid: 8 minutes

Fotkontroll och ergonomi

Lästid: 5 minutes