Hygien på ett enkelt sätt...

...med KaVo-videorna om hygienisk upparbetning av dentala enheter.

Oavsett om du behandlar i din tandläkarmottagning på en ESTETICA E70/E80 Vision, en Primus 1058 Life eller en ESTETICA E50 Life: Hygien har aldrig varit så lätt!

Hygien har alltid varit en viktig fråga på tandvårdskliniker och har ökat i betydelse under många år. Dessutom utförs fler och fler kontroller av lokala myndigheter för att kontrollera de hygieniska rutinerna på din tandläkarklinik.

Förutom användarmanualerna för din behandlingsstol har KaVo gjort videos som visualiserar behandlingsstolens hygienrutiner.

Behandlingsstol KaVo uniQa

Allt du behöver veta om hygienisk upparbetning och skötsel av KaVo uniQa behandlingscenter.

Den hygieniska beredningen av KaVo uniQa utförs i fyra steg: "På morgonen", "Efter behandling", "På kvällen" och "Veckovis". Dessutom innehåller avsnittet "Rengöring vid behov" olika rengöringssteg.

Behandlingsstol ESTETICA E70/E80 Vision

Den hygieniska prepareringen av behandlingsstolen ESTETICA E70 / E80 Vision utförs i fyra steg: "På morgonen", "Efter behandling", "På kvällen" och "Veckovis". 

I avsnittet "Rengöring vid behov" förklarar KaVo i detalj hur du utför:

  • påfyllning av Dekaseptol och OXYGENAL
  • byte av amalgamseparatorbehållare
  • inre rengöring av sugslangarna

Behandlingsstolar ESTETICA E50 Life och Primus 1058 Life

Den hygieniska beredningen av behandlingsstolarna ESTETICA E50 Life och Primus1058 Life  utförs i fyra steg: "På morgonen", "Efter behandling", "På kvällen" och "Veckovis". Dessutom innehåller avsnittet "Rengöring vid behov" olika rengöringssteg.

Hygien:

Arbetssteg för rengöring av KaVo-instrument – Del 1

Lästid: 3 minutes

Arbetssteg för rengöring av KaVo-instrument – Del 2

Lästid: 5 minutes

Hur rengör jag min KaVo behandlingsstol?

Lästid: 5 minutes