Planmeca Group & KaVo

Planmeca Group meddelar härmed att man planerar att slå ihop företagen Plandent AB och KaVo Dental Nordic AB i Sverige

Released at - 29.11.2023

Planmeca Group meddelar härmed att man har som avsikt att slå samman verksamheterna för dentalleverantörerna Plandent AB och KaVo Dental Nordic AB i Sverige. Den planerade sammanslagningen kommer att skapa en ännu starkare dentalleverantör som ska sätta nya standarder för kvalitet och kundservice på svenska dentalmarknaden. Samtidigt utgör den avsedda fusionen en naturlig fortsättning på synergierna mellan Planmeca Group och KaVo. Planmeca Groups moderbolag, Planmeca Oy, förvärvade tyska KaVo Dental GmbHs dentalunit- och instrumentverksamhet i slutet av 2021.

Plandent Division är en kedja av helhetsleverantörer inom dentalbranschen som erbjuder tjänster till tandläkare och andra tandvårdsspecialister. Plandent Division har sitt huvudkontor i Helsingfors i Finland och verkar dessutom i Norden och Baltikum, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Österrike och Polen. Divisionen, som innefattar det svenska dotterbolaget Plandent AB, är en del av finska Planmeca Group, som är verksamt inom medicinsk teknik.

KaVo Dental Nordic AB är ett dotterbolag till den välrenommerade tyska dentaltillverkaren KaVo Dental GmbH och ansvarar för försäljningen och marknadsföringen av KaVos dentalunitar, instrument och labbutrustning samt samtliga eftermarknadstjänster i Sverige. KaVo kommer fortsättningsvis att verka självständigt genom distributörer i Finland, Norge, Island, Danmark och Baltikum.

Att slå ihop de svenska verksamheterna i Plandent AB och KaVo Dental Nordic AB skulle förena det bästa av två världar för att leverera service som kan möta både de högsta industristandarderna och kundernas förväntningar. Dessutom skulle den avsedda sammanslagningen möjliggöra ett ännu bredare utbud av kvalitetsprodukter till tandläkare och tandvårdsspecialister över hela Sverige, inklusive en heltäckande servicenivå med Nordens största dentala service- och supportorganisation.

Båda bolagen kommer att fortsätta sin verksamhet tills den planerade sammanslagningen är genomförd (beräknat sommaren 2024). Vid en eventuell fusion kommer KaVos avtal och åtaganden att övergå till Plandent AB.

Tillsammans ser vi fram emot att leverera ett produkt- och tjänsteutbud som är bättre än någonsin till alla våra uppskattade kunder och partners inom den svenska tandvårdsbranschen.

 

Det ska betonas att den beskrivna sammanslagningen är en plan och att genomförandet är föremål för både fackliga förhandlingar och juridisk prövning.

 

För mer information vänligen kontakta:

Göran Nilsson
Tillförordnad VD, Plandent AB
Tel. 0705113083
goran.nilsson@plandent.se

 

Magnus Nilsson
Verkställande direktör, KaVo Dental Nordic AB
Tel. 073 960 91 68
magnus.nilsson@kavo.com