Pressmeddelande: Två av de största dentalleverantörerna slås ihop – KaVo Dental Nordic AB går ihop med Plandent AB

Verksamheterna för Plandent AB och KaVo Dental Nordic AB har nu slagits ihop av moderbolaget Planmeca. Plandent blir därmed en av de största dentalleverantörerna i Sverige och den största dentala serviceorganisationen i Norden. Avsikten med sammanslagningen är att erbjuda ett ännu bredare utbud av produkter, tjänster och service. Bolaget kommer att fortsätta verka under namnet Plandent AB, med Magnus Nilsson som VD – tidigare VD för KaVo Dental Nordic AB.

Sammanslagningen förenar två av marknadens största aktörer och skapar en ännu starkare dentalleverantör. Plandent kommer att fortsätta vara en helhetsleverantör – nu med ett än bredare produktutbud av utrustning, förbrukning, teknisk service samt digitala och finansiella tjänster. Varumärket KaVo kommer även fortsättningsvis finnas på den svenska marknaden.

Med en mer heltäckande support- och serviceorganisation kommer Plandent att kunna leverera en service som uppfyller både de högsta industristandarderna och kundernas förväntningar. Samlad expertis från både KaVo och Plandent kommer att bidra till den nya organisationens framgång, vars målsättning är att bygga en verksamhet som gör det bättre för alla kunder, leverantörer och medarbetare.

Målet med sammanslagningen på lite längre sikt är att sätta nya standarder för kvalitet och kundservice på den svenska dentalmarknaden. Kunderna kan förvänta sig en stabil samarbetspartner som stödjer dem att lyckas med sin dentalklinik. 

Magnus Nilsson, VD på Plandent AB: ”Vi skapar nu förutsättningar för att framgångsrikt stödja våra kunder med både kvalitetsprodukter och en förstklassig service. Efter att verksamhet och organisation är på plats kommer vi att arbeta för att konkretisera våra löften till kunderna och vi vill bli en ännu starkare samarbetspartner till Sveriges tandvårdskliniker.”

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Nilsson

Verkställande direktör, Plandent AB
Tel. 073 960 91 68
magnus.nilsson@plandent.se

Om Plandent AB

Plandent arbetar för att skapa en bättre vardag för svensk tandvård genom sitt fullsortimentserbjudande: förbrukningsartiklar, utrustning, service och digitala system. Som helhetsleverantör hjälper Plandent sina kunder från idé till installation och erbjuder service utförd av certifierade tekniker, leasingmöjligheter och smarta digitala tjänster.

 

Om KaVo Dental Nordic AB

KaVo Dental Nordic AB har varit en välrenommerad aktör inom dentalsektorn och har länge varit känt för sina innovativa produkter och höga kvalitet.

Om Planmeca Group

Planmeca Group är en global ledare inom dentala och medicinska teknologier. Gruppens moderbolag Planmeca Oy grundades 1971 i Helsingfors i Finland. Med över 50 års erfarenhet och närvaro i över 120 länder erbjuder Planmeca Oy avancerade lösningar för tandvård, bildhantering och diagnostik. Till gruppen hör också tyska KaVo Dental GmbH, vars dentalunit- och instrumentverksamhet går tillbaka mer än 100 år. Planmeca Group har cirka 4 400 anställda världen över, och dess sammanlagda omsättning i 2023 uppgick till 1,2 miljarder euro.