Registrering av röntgenutrustning

Har du koll på registrering av din röntgenutrustning?

SSM-nummer är en förkortning för “Strålsäkerhetsmyndighetens nummer”. Det är ett unikt identifikationsnummer som används för att registrera intraoral eller OPG-röntgenutrustning. Du kan hitta ditt SSM-nummer, t.ex. SSM2023-xxxx, från SSM vid registreringstillfället 1.

Vid installation av intraoral eller OPG-röntgenutrustning behöver KaVo ditt SSM-nummer för registrering. Du kan hitta ditt Diarienummer, t.ex. SSM2023-xxxx, från SSM vid registreringstillfället.

Det är också nödvändigt att anmäla utrustningen till SSM vid installation/leverans. Numret måste finnas tillgängligt vid installationen. Detta kan göras snabbt och enkelt via länken nedan: https://anmalningsplikt.ssm.se/

För mer information om de nödvändiga kraven, besök SSM:s hemsida: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/