Hörselskador inom tandvården. Intervju med audionom.

KaVo har samtalat med Terese Kullberg som är Audionom.

I sitt yrke har hon träffat en del tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor som fått problem med hörseln från sitt yrke. Terese berättar om själva problematiken kring hörselskador och vilka lösningar det finns för att stävja problemen.
 

”Det finns två sätt att förebygga hörselskador på arbetsplats, minska ljudvolymen från källan eller använda hörselskydd.”

Hög ljudvolym är skadligt

I vår omgivning, på kontoret, hemma i köket eller ute i skogen förekommer det olika typer av ljud. Ljud är egentligen inte så farligt rent generellt. Men när ljudet blir för starkt, när ljudvolymen blir för hög, det är då det blir skadligt. Utsättningstiden, alltså hur länge du exponeras för ljudet spelar också roll. Det behöver dock inte alltid vara en lång utsättningstid för att du ska få problem med din hörsel. Därför ska du ha stor respekt för den ljudvolym du utsetts för.

Hörselnedsättning märks först i senare ålder och går inte att återställa

Det är vanligt att hörselproblem märks först i senare ålder. Det räcker egentligen att du jobbat i en bullrig miljö en kortare tid i yngre ålder för att senare i livet få hörselskador. Har du väl fått en så kallad sensorineural hörselnedsättning går den inte att återställa, den blir kvar för alltid. Det är celler i innerörat som förtvinat och inte går att ersätta. Du kan använda hörapparat för att höra bättre men hörseln du hade innan får du aldrig tillbaka.

  • När jag är hos tandvårdsmottagningen som patient tycker jag personligen att ljudvolymen från ultraljudsinstrumentet är fruktansvärt. Jag har på mig hörselskydd när jag besöker tandhygienisten för att dämpa obehaget från ljudet, säger Terese.

När är det dags att söka vård?

Många märker inte av att de har börjat få hörselnedsättning. Det är inte ovanligt att anhöriga och kolleger upptäcker det före dig själv. Du börjar skruva upp volymen på tv:n mer än vanligt och frågar ”vad sa du?” alldeles för många gångar.

Det är dags att söka vård när du är tvungen att anstränga dig vid samtal och när du inte hör tillräckligt bra på personalmötena.

 

Kombinationen bullerskada och tinnitus är ett mycket vanligt problem

Om du hör dåligt leder det inte ovanligt att även ha tinnitus. Kombinationen bullerskada och tinnitus är ett mycket vanligt problem. Tinnitus kan uttrycka sig på olika sätt. Du kan även råka ut för hyperakusi, dvs dina öron blir överkänsliga för ljud. Ljud som du normalt inte tänker på blir överdrivet jobbiga att höra.

Så förebygger du hörselskador

Tandvårdspersonal vistas i en miljö med risk för bestående bullerskador. Men det finns två sätt att förebygga skadorna. Minska bullret från ljudkällan eller använda hörselskydd, enligt Terese Kullberg.

Terese har mött en del patienter som jobbar inom tandvården. De försöker använda enklare öronproppar. Men eftersom skydden dämpar ljudet väldigt mycket så kan det leda till att personalen inte hör vad patienten säger. Det kanske leder till att man undviker att använda dem.

Gjutna öronproppar är effektiva men dyra och har begränsad livslängd

Det mest effektiva hörselskyddet är de specialtillverkade och formgjutna. Dessa är individuellt utformade men kan bli kostsamma för en klinik att ta fram. Det är endast en person på kliniken som kan använda sina egna formgjutna öronproppar. För att skydda all personal på kliniken behöver arbetsgivaren låta tillverka hörselskydd åt var och en. Livslängden på dessa skydd är ca 5 år och man behöver inom den tiden gjuta och tillverka nya för varje person. Detta beror på att hörselgångarna ändrar form då örat ständigt växer.

Skaffa utrustning som gör det möjligt att kommunicera på din klinik

Inom tandvården är det viktigt att personal och patienter kan kommunicera säkert och höra varandra. Alternativet till hörselskydd är att minska ljudvolymen från själva verktygen på din tandvårdsklinik.

 

Tandvårdsinstrument med lägre ljudnivå

KaVo har tagit fram tandvårdsinstrument som ger ifrån sig ljud motsvarande normal samtalston. Vilket är långt under Arbetsmiljöverkets gränsvärden. Detta innebär bättre ergonomi och miljö på arbetsplatsen. KaVos tandvårdsinstrument har utnämnts till testvinnare inom ergonomi och kvalitet i en nyligen oberoende jämförelse gjord av Region Jönköping för Folktandvården.

Läs mer om KaVos intstrument ->

Våra tips och råd

Bullernivå inom tandvården – reglerna att hålla reda på

Ryggvänlig arbetsmiljö

Lästid: 5 minutes

Övningar för en frisk rygg

Lästid: 5 minutes

En effektiv och ergonomisk klinik

Lästid: 8 minutes

Fotkontroll och ergonomi

Lästid: 5 minutes