Intervju Design KaVo uniQa

Design, precision, teknik och användbarhet in i minsta detalj.

Armin Imhof, Chief Technical Officer på KaVo, och Jürgen Hinderhofer, designer och VD för SLOGDESIGN, diskuterar vad som gör nya KaVo uniQa unik – och ger en spännande inblick bakom kulisserna av utvecklings- och designarbetet.

Intelligenta, unika produkter kan endast skapas med tydliga mål, en stark vilja, ett konsekvent fokus och en stor dos laganda.

Produkter som uppfyller kraven som moderna tandläkarkliniker ställer. Produkter som inspirerar glädje.

Vad tycker du gör nya KaVo uniQa till en ”sann” KaVo-behandlingsenhet?

Armin Imhof (AI):
Först och främst representerar KaVo

  • precision,
  • användarvänlighet,
  • prisvärdhet,
  • tillförlitlighet och naturligtvis en viss grad av digitalisering.

 

En KaVo-produkt är en arbetsutrustning på högsta nivå – något vi har betonat med vår nya KaVo uniQa-behandlingsenhet. 

Namnet uniQa för tankarna till något som är unikt och omisskännligt speciellt. Vilka aspekter vill du betona i det här sammanhanget? 

AI: Med uniQa sammanför vi premiumnivån med mellanprissegmentet. Tidigare var funktionerna i vår nya behandlingsenhet endast tillgängliga i det högre prissegmentet.

Under utvecklingen fokuserade vi på fyra områden:

  • patientstolen,
  • hygienfunktionerna,
  • touchkontrollerna
  • och självklart designen.

Det är till stor del de här fyra aspekterna som ger uniQa dess omisskännliga karaktär.

Och självklart var även det typiska KaVo-arbetsflödet en del av vårt fokus, då vi strävar efter att undvika att tandläkare ska behöva göra onödiga förändringar av välbekanta och välfungerande processer. 

Jürgen Hinderhofer (JH):

På designnivån ville vi i första hand erbjuda fler funktioner i en mer kompakt miljö.

Till exempel är många komponenter avfasade, vilket minskar volymen och ger mer exakta kanter.

Det ger produkten en unik look och den välkända KaVo-precisionen.

 

AI: I stort sett kan vi säga att vi trots de många tekniska funktionerna har utvecklat ett intuitivt, intelligent och lättanvänt koncept och kombinerat det med högkvalitativ design och ett tydligt, kompakt formspråk. Och under processen kombinerades premiumfunktioner och beprövade system med nya funktioner och idéer på ett smart sätt. Slutprodukten är helt enkelt unik – både ur ett tekniskt och designmässigt perspektiv.

Tid är en värdefull vara – och det gäller även för tandläkarkliniker. Ett effektivt arbetsflöde och god användbarhet är viktiga kriterier för en behandlingsenhet. Hur arbetar ni med de aspekterna på KaVo?

AI: På KaVo ser vi det som vårt ansvar att hitta smarta lösningar som uppfyller kundernas behov av effektivitet. Vi följer noga hur klinikernas team arbetar och försöker göra livet enklare för alla som använder våra enheter. Ett exempel är magnetförslutningarna som används vid införande av vätskor för hygienrutiner: uniQa har ett magnetsystem som centrerar och stänger luckor. Det här är funktioner som inte bara gör processen enklare och snabbare, utan även är roliga att använda. Och i slutändan är det just den här typen av små detaljer som betyder mest. 

JH: Låt oss inte förbise hygienaspekterna – att undvika fogar eller kanter som är svåra att rengöra håller designteamet sysselsatt under hela processen. I slutändan är det alltid summan av alla väldesignade detaljer som resulterar i en lyckad, harmonisk helhetsbild. Det är också en del av kvaliteten. 

Du nämner kvalitet. Vad är bra kvalitet ur din synvinkel och hur återspeglas det i KaVo uniQa?

JH: Förutom användarvänlighet, hygien och de tekniska egenskaperna som vi redan har nämnt spelar det naturligtvis även roll hur produkterna känns. Hur känns till exempel ytorna eller instrumenten när jag lyfter dem ur hållaren? Hur känns klädseln? uniQa-klädseln är inte kall och obekväm, utan varm och sammetslen när du rör vid den. När det kommer till hur produkterna uppfattas, känns den höga kvaliteten i ordets rätta bemärkelse.

Gällande valet av material kombineras funktionalitet och livslängd med värde och design. Höljet behöver även vara tillverkat av ett material som är reptåligt, kemikaliebeständigt och UV-beständigt för att undvika att det gulnar. Kvaliteten på materialen under höljet är också viktig – här har vi till exempel använt högkvalitativa gjutna aluminiumdelar.

AI: Det stämmer. En lång livslängd och precision är resultatet av en högkvalitativ produkt. Den långa livslängden säkerställer ett enastående förhållande mellan pris och prestanda och så få driftstopp som möjligt. Precision gör det dagliga arbetet enklare, eftersom det är viktigt med pålitliga funktioner när arbetsmoment upprepas hundratals gånger per dag. Arbetsflödet och dess ergonomi måste även vara enkelt och tillförlitligt. En behandlingsenhet kan används på en tandläkarklinik i upp till 20 år – och vi vill att den ska vara enkel att använda varje dag samtidigt som den uppfyller teamets höga förväntningar. 

Det blir allt viktigare att kunna anpassa enheter. I vilken utsträckning påverkar kravet på anpassningsbarhet designen?

JH: Designen kan enkelt anpassas efter olika individer, bland annat när det gäller färg. Färg är ett viktigt designelement och påverkar stämningen i ett rum. Varma toner har en annan effekt än kalla toner eller pastellfärger. Vi blir alltmer medvetna om att konsekventa färgkoncept implementeras på tandläkarkliniker eller att olika rum har olika färgteman som skiljer dem åt. Det finns många olika sätt att implementera egna idéer och önskemål på. Men en KaVo uniQa passar alltid in och kan anpassas visuellt med val av klädsel eller färg.

AI: Det är precis det som är poängen. Allt fler tandläkare utvecklar ett genomtänkt koncept för sin verksamhet och behandlingsenheterna måste integreras i dessa koncept. Det kan vara färgkoncept, men även specifika teman som ”lugn” eller ”natur”. uniQa symboliserar det unika och individualiteten hos varje enskild tandläkare – kroppsbyggnad och arbetssätt skiljer sig från person till person. Därför är det möjligt att konfigurera uniQa på många olika sätt. Som premiumtillverkare måste vi erbjuda lämpliga produkter som uppfyller kraven som dagens tandvård ställer.

Fokuset flyttas även alltmer till patienten. Hur påverkar utformningen av en behandlingsenhet patienten?

JH: Bra design är kompromisslös, diskret, ärlig och genomtänkt in i minsta detalj. Patienten kommer alltid att lägga märke till detaljerna. KaVo uniQa är bekväm och betryggande. Den konsekventa, tydliga designen har högst troligt någon form av effekt på dem som kommer i kontakt med den.

AI: Det är precis vad det handlar om. Det handlar om att ta en mycket komplex produkt med tusentals funktioner och ge den ett enkelt, avskalat utseende. Så att den mer ser ut som en möbel. Patientstolen ser väldigt elegant och minimalistisk ut – den har till exempel inga påskruvade delar men har ändå otaliga funktioner. Och det var målet – att inte avskräcka med en överdrivet praktisk design, utan att skapa välbefinnande med den visuella framtoningen. 

Slutligen, om du måste beskriva KaVo uniQa i högst tre meningar, hur skulle det låta? 

AI: Enastående ergonomi i sin vackraste form sammanfattar enheten för mig: KaVo uniQa är ett premiumverktyg med en enastående design. För mig är dessa två egenskaper, ergonomi och design, också de huvudsakliga utmärkande egenskaperna för en behandlingsenhet från KaVo.

 

All information om KaVo uniQa >>

Fler nyheter: