KaVo och MELAG i globalt samarbete.

KaVo Dental GmbH och MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG inleder ett närmare samarbete i början av 2023.

Med sitt samarbete bildar KaVo och MELAG ett nytt team för instrumentförsäljning med samordnade produkt- och tjänsteerbjudanden för att kontinuerligt göra det dagliga arbetet i tandläkarkliniken säkrare och mer effektiv. Fokus är bland annat en gemensam utbildning för fackhandelspartners samt samordnade marknadsförings- och säljkampanjer. Gemensamma evenemang för slutkunder planeras också över hela världen. Ett gemensamt stöd planeras även inom området forskning och utveckling.

Under slogan "Dental Excellence" har KaVo utvecklat och tillverkat dentalprodukter av högsta kvalitet till tandläkarmottagningar och tandlaboratorier i över 100 år. KaVo är en garant för enastående premiumprodukter och är med ett stort antal patent och produktmodeller världens ledande leverantör inom segmentet dentala instrument.

MELAG har etablerat sig som världsmarknadsledare inom praktisk hygien med kvalitet och innovativ styrka. Sedan företaget grundades för mer än 70 år sedan har MELAG utvecklat och producerat innovativa och tekniskt robusta lösningar för instrumenthantering i Berlin, Tyskland. Med sina enastående systemlösningar, inklusive autoklaver, termiska desinfektionsapparater och tätningsanordningar, har MELAG kontinuerligt kunnat utveckla och avsevärt förbättra instrumenthanteringen.

"De höga krav som ställs på våra egna produkter och värderingarna hos ett innovativt traditionellt företag gör MELAG till den perfekta partnern för KaVo inom dental instrumenthantering. Som en pålitlig 4-i-1-lösning passar Careclave från MELAG perfekt till våra högkvalitativa KaVo-instrument och är därför vår tydliga rekommendation för upparbetning av våra KaVo-instrument", säger Armin Imhof, CTO på KaVo.

Dr. Niklas Gebauer, Managing Partner för MELAG, tillägger: "För oss har KaVos högkvalitativa handstycken alltid varit riktmärket. Det är inte för inte som vi upprepade gånger testade intensivt med KaVo-instrument när vi utvecklade Careklaven."

På International Dental Show i Köln, som startar den 14 mars, kommer samarbetet att vara synligt för allmänheten. MELAG Careclave kommer att finnas i KaVos monter och i MELAGs monter kommer Careclave utrustas med högkvalitativa KaVo-instrument.

 

Sittande från vänster: Armin Imhof (CTO – Head of Technology KaVo), Christoph Sandow (Head of Sales and Marketing MELAG), Sebastian Gebauer (Managing Partner MELAG)
Stående från vänster: Ferdinand Schmidt (chef för Product Management MELAG), Jan Moed (CCO – Chief Commercial Officer KaVo), Dr. Niklas Gebauer (Managing Partner MELAG), Christian Wiech (Director Product Management KaVo)